2 Петрово 1:13
Мисля, че е правилно, докато съм в тази телесна хижа, да ви подтиквам чрез напомняне,
2 Петрово 1:15
Даже ще се постарая, така че вие и след смъртта ми да можете винаги да си припомняте тези работи.
2 Петрово 3:1
Ето, възлюбени, пиша ви това второ писмо; и в тези двете събуждам чрез напомняне вашия чист разум,
Римляни 15:14
И аз самият съм уверен за вас, братя мои, че сами вие сте пълни с благост, изпълнени с всяко познание и че можете да се наставлявате един друг.
Римляни 15:15
Но ви писах по-дръзко, за да ви напомня поради дадената ми от Бога благодат
Филипяни 3:1
И така, братя мои, радвайте се в Господа. За мен не е досадно да ви пиша едно и също, а за вас е за предпазване.
1 Тимотей 4:6
В това като съветваш братята, ще бъдеш добър служител на Иисус Христос, хранен с думите на вярата и доброто учение, което си последвал.
2 Тимотей 1:6
По тази причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце.
Евреи 10:32
Припомняйте си също предишните дни, когато, след като бяхте просветлени, издържахте голяма борба от страдания,
Юда 1:3
Възлюбени, като показвах всяко усърдие да ви пиша за нашето общо спасение, счетох за нужно да ви пиша и да ви увещая да се борите за вярата, която веднъж завинаги беше предадена на светиите.
Юда 1:17
Но вие, възлюбени, помнете думите, изговорени по-напред от апостолите на нашия Господ Иисус Христос, защото те ви казваха,
1 Йоаново 2:21
Пиша ви не защото не знаете истината, а защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината.
Юда 1:5
Но искам да ви напомня – макар вече да знаете всичко това – че Господ, след като избави Своя народ от египетската земя, после погуби онези, които не повярваха.
2 Петрово 3:17
И така, вие, възлюбени, като знаете това предварително, се пазете, да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от твърдостта си.
Деяния 16:5
Така църквите се утвърждаваха във вярата и от ден на ден се умножаваха числено.
Колосяни 2:7
вкоренени и изграждани в Него и утвърждавани във вярата така, както бяхте научени, като изобилствате в нея с благодарение.
Евреи 13:9
Не се увличайте по разни и странни учения, защото е добре сърцето да се укрепва с благодат, а не с наредби за ястия, от които не са имали полза онези, които са се водили по тях.
1 Петрово 5:10
А Бог на всяка благодат, който ви е призовал за Своята вечна слава в Христос (Иисус), да ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко.
1 Петрово 5:12
Чрез Сила, верния брат, както мисля, ви писах накъсо, като ви насърчавам и заявявам, че това е истинската Божия благодат, в която вие стоите.