Матей 25:34
Тогава Царят ще каже на тези, които са от дясната Му страна: Елате вие, благословени от Отца Ми, и наследете царството, приготвено за вас от създаването на света;
2 Коринтяни 5:1
Защото знаем, че ако се развали земният ни дом, телесната ни скиния, имаме от Бога здание на небесата, дом неръкотворен, вечен.
2 Тимотей 4:8
отсега нататък за мен се пази венецът на правдата, с който Господ, праведният Съдия, ще ме възнагради в онзи Ден; и не само мен, но и всички, които са възлюбили Неговото явяване.
Откровение 3:21
На този, който победи, ще дам да седне с Мен на Моя престол, както и Аз победих и седнах със Своя Отец на Неговия престол.
Псалми 36:8
Ще се наситят от тлъстината на дома Ти, ще ги напоиш от реката на Своите сладости.
Песен на песните 5:1
Дойдох в градината си, сестро моя, невесто; обрах смирната си с аромата си; изядох медената си пита с меда си; изпих виното си с млякото си. Яжте, приятели! Пийте, изобилно пийте, възлюбени!
Исая 35:2
Ще цъфти изобилно и ще се радва, дори с ликуване и песни. Славата на Ливан й е дадена, великолепието на Кармил и Сарон. Те ще видят славата на ГОСПОДА, великолепието на нашия Бог.
Йоан 10:10
Крадецът влиза само за да открадне, да убие и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно.
Ефесяни 3:20
А на Този, който може да направи несравнимо повече, отколкото молим или мислим, според действащата в нас сила –
Евреи 6:17
така и Бог, като искаше да покаже по-пълно на наследниците на обещанието, че намерението Му е неизменимо, си послужи с клетва,
Исая 9:7
Разширяващата се власт и мирът няма да имат край на престола на Давид и над неговото царство, за да го утвърди и поддържа чрез правосъдие и чрез правда, отсега и до века. Ревността на ГОСПОДА на Войнствата ще извърши това.
Данаил 7:14
И на Него се даде владичество и слава, и царство, за да Му служат всички народи, племена и езици. Неговото владичество е вечно владичество, което няма да премине, и царството Му е царство, което няма да се разруши.
Данаил 7:27
А царството и владичеството, и величието на царствата под цялото небе ще се дадат на народа на светиите на Всевишния. Неговото царство е вечно царство и всички власти ще служат и ще се покоряват на Него.
Откровение 5:10
и си ги направил царство и свещеници на нашия Бог; и те ще царуват над земята.
2 Петрово 1:1
Симон Петър, слуга и апостол на Иисус Христос, до онези, които чрез правдата на нашия Бог и Спасител Иисус Христос са получили еднаква с нас скъпоценна вяра: