2 Петрово 1:5
точно затова, като положите всяко старание, прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта – познание,
2 Петрово 3:17
И така, вие, възлюбени, като знаете това предварително, се пазете, да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от твърдостта си.
2 Тимотей 2:19
Но твърдата основа на Бога стои, имайки този печат: Господ познава Своите Си; и: Всеки, който изповяда Господното Име, да отстъпи от неправдата.
Евреи 6:11
И желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата докрай,
Евреи 6:19
която имаме като здрава и непоколебима котва за душата и която прониква в това, което е вътре, зад завесата,
1 Йоаново 3:19-21
19
От това ще познаем, че сме от истината, и ще успокоим сърцето си пред Него,
20
защото, ако нашето сърце ни осъжда, Бог е по-голям от нашето сърце и знае всичко.
21
Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, ние имаме дръзновение спрямо Бога,
Римляни 8:28-31
28
Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.
29
Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Неговия Син, за да бъде Той първороден между много братя;
30
а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда; а които оправда, тях и прослави.
31
И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?
1 Солунци 1:3
като си спомняме непрестанно пред нашия Бог и Отец за вашата работа във вярата и усилия на любов, и твърдост в надежда в нашия Господ Иисус Христос.
1 Солунци 1:4
Понеже знаем, възлюбени от Бога братя, че Той ви е избрал;
2 Солунци 2:13
А ние сме длъжни винаги да благодарим на Бога за вас, възлюбени от Господа братя, затова че Бог отначало ви е избрал за спасение чрез освещение на Духа и вяра в истината,
2 Солунци 2:14
за което спасение ви призовава чрез нашето благовестие, за да получите славата на нашия Господ Иисус Христос.
1 Петрово 1:2
избрани по предузнанието на Бог Отец чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта на Иисус Христос: Благодат и мир да ви се умножи!
Псалми 15:5
не дава парите си с лихва, нито приема подкуп против невинния. Който прави това, няма да се поклати до века.
Исая 56:2
Блажен човекът, който прави това, и човешкият син, който се държи за него, който пази съботата да не я оскверни и пази ръката си да не стори никакво зло.
Матей 7:24
И така, всеки, който чуе тези Мои думи и ги изпълнява, ще се сравни с разумен човек, който е построил къщата си на канара;
Матей 7:25
и заваля дъждът, и придойдоха реките, и духнаха ветровете, и се устремиха върху тази къща; и тя не падна, защото беше основана на канара.
Лука 6:47-49
47
Всеки, който идва при Мен и слуша Моите думи, и ги изпълнява, ще ви покажа на кого прилича.
48
Прилича на човек, който, като строеше къща, изкопа и задълбочи, и положи основата на канара; и когато стана наводнение, реката се устреми върху онази къща, но не можа да я поклати, защото тя беше основана на канара.
49
А който слуша и не изпълнява, прилича на човек, който е построил къща на земята, без основа; върху която се устреми реката и тя веднага рухна; и срутването на онази къща беше голямо.
1 Йоаново 3:19
От това ще познаем, че сме от истината, и ще успокоим сърцето си пред Него,
Откровение 22:14
Блажени тези, които изперат дрехите си, за да имат право на дървото на живота и да влязат през портите в града.
2 Петрово 3:17
И така, вие, възлюбени, като знаете това предварително, се пазете, да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от твърдостта си.
Псалми 37:24
Когато падне, няма да бъде повален, защото ГОСПОД подпира ръката му.
Псалми 62:2
Само Той е моята канара и моето спасение, моята крепост; няма много да се поклатя.
Псалми 62:6
Само Той е моята канара и моето спасение, моята крепост — няма да се поклатя!
Псалми 112:6
Наистина той няма да се поклати до века, праведният ще се помни до века.
Псалми 121:3
Той няма да позволи да се подхлъзне кракът ти; Онзи, който те пази, няма да задреме.
Михей 7:8
Не злорадствай заради мен, неприятелко моя! И да падна, ще стана; и да седя в тъмнина, ГОСПОД ще ми бъде светлина.
Деяния 20:24
Но не ме е грижа за нищо, нито ми е скъп животът, стига само да завърша с радост пътя си и служението, което приех от Господ Иисус – да проповядвам благовестието на Божията благодат.
Деяния 20:25
И сега, ето, аз зная, че всички вие, между които ходих и проповядвах Царството, няма да видите вече лицето ми.
1 Петрово 1:5
които с Божията сила сте пазени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време,
Откровение 3:10
Понеже си опазил словото на Моето търпение, и Аз ще те опазя от часа на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена, за да изпита земните жители.
Откровение 3:11
(Ето), идвам скоро; дръж здраво то��а, което имаш, за да не ти отнеме никой венеца.