Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Яков 5:1
Елате сега вие, богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идват върху вас.
Яков 5:2
Богатството ви изгни и дрехите ви са изядени от молци.
Псалми 119:67
Преди да бъда наскърбен, аз се бях заблудил, но сега пазя Твоето слово.
Псалми 119:71
Добре е за мен, че бях наскърбен, за да науча Твоите наредби.
Псалми 119:136
Водни потоци текат от очите ми, понеже не се пази Твоят закон. Цаде
Псалми 126:5
Онези, които сеят със сълзи, ще жънат с радост.
Псалми 126:6
Който излиза с плач и носи семе за сеене, непременно ще се върне с радост и ще носи снопите си.
Еклесиаст 7:2-5
5
По-добре да се слуша изобличението на мъдрия, отколкото да слуша човек песента на безумните.
3
Печалта е по-добра от смеха, защото чрез тъжното лице сърцето става по-добро.
4
Сърцето на мъдрите е в дома на жалеене, а сърцето на безумните е в дома на веселие.
2
По-добре да отидеш в дом на жалеене, отколкото да отидеш в дом на пируване, защото това е краят на всички хора и живият го влага в сърцето си.
Исая 22:12
В онзи ден Господ, БОГ на Войнствата ви призова на плач и на жалеене, на обръсване на главата и на опасване с вретище.
Исая 22:13
Но, ето, радост и веселие, клане на говеда и клане на овце, ядене на месо и пиене на вино! Да ядем и да пием, защото утре ще умрем!
Еремия 31:9
С плач ще дойдат и като се молят ще ги водя; ще ги доведа до водни потоци през прав път, в който няма да се спънат; защото съм Отец на Израил и Ефрем е първородният Ми.
Еремия 31:13
Тогава ще се зарадва девицата на хорото и младежите заедно със старците; защото ще обърна жалеенето им в радост и ще ги утеша, и ще ги развеселя от скръбта им.
Еремия 31:18-20
18
Добре чух Ефрем да се оплаква: Наказал си ме и бях наказан като теле, несвикнало на ярем. Върни ме, и ще се върна, защото Ти си ГОСПОД, моят Бог.
19
Защото откакто се върнах, се разкаях и откакто бях доведен до разбиране, се удрям по бедрото. Засрамих се и даже се покрих със срам, защото нося позора на младостта си.
20
Ефрем скъп син ли Ми е? Мило дете ли е? Защото колкото пъти говоря против него, все още го помня. Затова сърцето Ми се вълнува за него и със сигурност ще му окажа милост, заявява ГОСПОД.
Езекил 7:16
А избягалите от тях, които избягат, ще бъдат по планините като гълъбите на долините, всички ще стенат, всеки за беззаконието си.
Езекил 16:63
за да си спомниш и да се засрамиш, и да не отвориш вече устата си от срам, когато ти простя за всичко, което си извършила, заявява Господ БОГ.
Захария 12:10-14
10
И ще излея на Давидовия дом и на ерусалимските жители дух на благодат и на молитви; и те ще погледнат на Мен, когото прободоха. И ще плачат за Него, както се оплаква единствен син, и ще скърбят за Него, както се скърби за първороден.
11
В онзи ден ще има голямо жалеене в Ерусалим, като жалеенето на Адад-Римон в низината Магедон.
12
И земята ще жалее, всеки род насаме: родът на Давидовия дом насаме и жените им насаме; родът на Натановия дом насаме и жените им насаме;
13
родът на левиевия дом насаме, и жените им насаме; родът на Семей насаме и жените им насаме;
14
всички останали родове, всеки род насаме и жените им насаме.
Матей 5:4
Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.
Лука 6:21
Блажени, които гладувате сега, защото ще се наситите. Блажени, които плачете сега, защото ще се засмеете.
2 Коринтяни 7:10
Защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, за което не съжаляваш; но скръбта на света докарва смърт.
2 Коринтяни 7:11
Защото вижте, това, че се наскърбихте по Бога, какво усърдие породи във вас, каква защита, какво негодувание, какъв страх, какъв копнеж, каква ревност, какво наказание! Във всичко вие показахте, че сте чисти в това нещо.
Йов 30:31
Арфата ми стана на ридание и флейтата ми — глас на оплаквачи.
Притчи 14:13
Даже и в смеха сърцето може да боли и краят на радостта е тъга.
Еклесиаст 2:2
Казах за смеха: Лудост е! — и за веселието: Какво постига то?
Еклесиаст 7:6
Защото какъвто е гласът на тръните под котела, такъв е и смехът на безумния. И това е суета.
Плач Еремиев 5:15
Престана радостта на сърцето ни, хорото ни се обърна на жалеене.
Лука 6:25
Горко на вас, които сега сте наситени, защото скоро ще изгладнеете. Горко на вас, които сега се смеете, защото ще жалеете и ще плачете.
Лука 16:25
Но Авраам каза: Синко, спомни си, че ти си получил своите блага приживе, така както Лазар – злините; а сега той тук се утешава, а ти се мъчиш.
Откровение 18:7
Толкова мъка и печал й дайте, колкото се е прославила и живяла разкошно, защото в сърцето си казва: Седя като царица и не съм вдовица, и печал няма да видя.
Откровение 18:8
Затова язвите й ще дойдат в един ден: смърт, печал и глад, и тя ще бъде изгорена с огън; защото могъщ е Господ Бог, който я съди.