Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Битие 18:23
И Авраам се приближи и каза: Ще погубиш ли праведния с неправедния?
1 Летописи 28:9
И ти, сине мой, Соломоне, познай Бога на баща си и Му служи с неразделено сърце и с доброволна душа, защото ГОСПОД изпитва всички сърца и знае всички стремежи на мислите. Ако Го търсиш, ще Го намериш; но ако Го оставиш, ще те отхвърли вечно.
2 Летописи 15:2
И той излезе да посрещне Аса и му каза: Чуйте ме, Аса и целия Юда и Вениамин! ГОСПОД е с вас, когато вие сте с Него. Ако Го търсите, ще Го намерите, но ако Го оставите, и Той ще ви остави.
Псалми 73:28
Но за мен е добре да се приближа до Бога; аз положих упованието си в Господа БОГА, за да възгласявам всичките Твои дела!
Псалми 145:18
ГОСПОД е близо до всички, които Го призовават, до всички, които Го призовават с истина.
Исая 29:13
И Господ каза: Понеже този народ се приближава към Мен с устата си и с устните си Ме почита, но е отдалечил сърцето си от Мен и страхът им от Мен е според научена човешка заповед,
Исая 55:6
Търсете ГОСПОДА, докато може да бъде намерен; призовавайте Го, докато е близо.
Исая 55:7
Нека остави безбожният пътя си и човекът на греха — помислите си; нека се обърне към ГОСПОДА и Той ще се смили над него; и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро.
Осия 6:1
Елате, и нека се върнем при ГОСПОДА, защото Той разкъса, и Той ще ни изцели; Той удари, и Той ще ни превърже.
Осия 6:2
След два дни ще ни съживи, на третия ден ще ни издигне и ще живеем пред Него.
Захария 1:3
Затова им кажи: Така казва ГОСПОД на Войнствата: Обърнете се към Мен, заявява ГОСПОД на Войнствата, и Аз ще се обърна към вас, казва ГОСПОД на Войнствата.
Малахия 3:7
От дните на бащите си се отклонявахте от наредбите Ми и не ги опазихте. Обърнете се към Мен, и Аз ще се върна при вас, казва ГОСПОД на Войнствата. А вие казвате: От какво да се обърнем?
Евреи 7:19
понеже законът не е усъвършенствал нищо – а се въвежда една по-добра надежда, чрез която се приближаваме при Бога.
Евреи 10:22
нека пристъпваме с истинно сърце в пълна увереност на вярата, след като сърцата ни са били поръсени, за да се очистят от зла съвест, и тялото ни е било измито в чиста вода;
Йов 9:30
Ако се измия със снежна вода и очистя ръцете си със сапун,
Йов 16:17
макар в ръцете ми насилие да няма и да е чиста моята молитва.
Йов 17:9
А праведният ще се държи за пътя си и който е с чисти ръце, ще става все по-силен.
Псалми 18:20
ГОСПОД ми отдаде според правдата ми, според чистотата на ръцете ми ми отплати,
Псалми 24:4
Който има невинни ръце и чисто сърце, който не е надигнал душата си към суета и не се е клел в измама.
Псалми 26:6
Ще измия в невинност ръцете си и ще обиколя олтара Ти, ГОСПОДИ,
Псалми 73:13
Наистина аз напразно очистих сърцето си и измих в невинност ръцете си,
Исая 1:15
И когато простирате ръцете си, ще крия очите Си от вас; даже когато принасяте много молитви, няма да слушам. Ръцете ви са пълни с кръв.
Исая 1:16
Измийте се, очистете се, отмахнете от очите Ми злото на делата си, престанете да вършите зло!
Исая 13:15
Всеки, който се намери, ще бъде пронизан и всеки заловен ще падне от меч.
Матей 15:2
Защо Твоите ученици престъпват преданието на старейшините, понеже не си мият ръцете, когато ядат хляб?
Матей 27:24
И така, Пилат, като видя, че никак не помага, а напротив, че се повдига размирие, взе вода, уми си ръцете пред множеството и каза: Аз съм невинен за кръвта на този Праведник. Вие гледайте.
1 Тимотей 2:8
И така, искам мъжете да се молят на всяко място, като издигат свети ръце без гняв и съмнения.
1 Петрово 3:21
чийто образ, кръщението, и сега ви спасява – не измиването на плътската нечистота, а молбата към Бога за чиста съвест – чрез възкресението на Иисус Христос,
Псалми 51:6
Ето, Ти желаеш истина вътре в човека, и в тайното на сърцето ми ще ме научиш на мъдрост.
Псалми 51:7
Очисти ме с исоп, и ще бъда чист; измий ме, и ще бъда по-бял от сняг!
Псалми 51:10
Сътвори ми чисто сърце, Боже, и непоклатим дух обновявай вътре в мен!
Еремия 4:11
В онова време ще се каже на този народ и на Ерусалим: Горещ вятър духа от голите височини на пустинята към дъщерята на народа Ми — не за да отвее, нито да очисти.
Езекил 18:31
Отхвърлете от себе си всичките си престъпления, които вършихте, и си направете ново сърце и нов дух! Защо да умрете, доме израилев?
Езекил 36:25-27
25
И ще поръся върху вас чиста вода и ще се очистите; от всичките ви нечистотии и от всичките ви идоли ще ви очистя.
26
И ще ви дам ново сърце и нов дух ще вложа вътре във вас, и ще отнема каменното сърце от плътта ви, и ще ви дам сърце от плът.
27
И ще вложа Духа Си вътре във вас и ще ви направя да ходите в наредбите Ми и да пазите правилата Ми, и да ги вършите.
Матей 12:33
Или направете дървото добро и плода му добър, или направете дървото лошо и плода му лош; защото от плода се познава дървото.
Матей 23:25
Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери! Защото чистите външността на чашата и блюдото, а отвътре те са пълни с грабеж и невъздържаност.
Матей 23:26
Слепи фарисеино! Очисти първо вътрешността на чашата и блюдото, за да бъде и външността им чиста.
Лука 11:39
Но Господ му каза: Сега вие фарисеите чистите външността на чашата и паницата, а вътрешността ви е пълна с грабеж и злина.
Лука 11:40
Безумци! Този, който е направил външното, не е ли направил и вътреш��ото?
Деяния 15:9
и не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти сърцата им чрез вяра.
2 Коринтяни 7:1
И така, възлюбени, като имаме тези обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенстваме в святост в страх от Бога.
1 Петрово 1:22
Тъй като сте очистили душите си чрез послушание на истината за нелицемерно братолюбие, любете се един друг горещо, с чисто сърце,
1 Йоаново 3:3
И всеки, който има тази надежда в Него, очиства себе си, както Той е чист.
Яков 1:8
защото колебливият е непостоянен във всичките си пътища.