Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Изход 10:3
Тогава Мойсей и Аарон влязоха при фараона и му казаха: Така говори ГОСПОД, Бог на евреите: Докога ще отказваш да се смириш пред Мен? Пусни народа Ми, за да ми послужи!
Изход 10:4
Защото, ако откажеш да пуснеш народа Ми, ето, утре ще докарам скакалци в областите ти.
Изход 15:9
Врагът рече: Ще погна, ще стигна, ще разделя плячката; алчността ми ще се насити от тях; ще изтръгна меча си, ръката ми ще ги погуби.
Изход 15:10
Ти подухна с дъха Си и морето ги покри; потънаха като олово в силните води.
Изход 18:11
Сега познавам, че ГОСПОД е велик над всичките богове, защото в това, в което се възгордяха, Той беше над тях.
1 Царе 2:3
Не трупайте горди думи; да не излиза високомерие от устата ви, защото ГОСПОД е Бог на знание и от Него се претеглят делата.
Йов 22:29
Когато някой падне, ти ще кажеш: Има въздигане! И Той ще спаси онзи, който е с наведени очи.
Йов 40:10-12
10
Украси се сега с превъзходство и величие, облечи се с чест и достойнство.
11
Излей пороя на гнева си, виж всеки горделив и го смири.
12
Виж всеки горделив и го сниши, стъпчи безбожните на мястото им.
Псалми 138:6
Защото ГОСПОД е възвишен, но гледа смирения, а гордия познава отдалеч.
Притчи 3:34
Ако е за присмивачите — Той им се присмива, а на смирените дава благодат.
Притчи 6:16
Шест неща мрази ГОСПОД, и дори седем са мерзост за душата Му:
Притчи 6:17
надменни очи, лъжлив език и ръце, които проливат невинна кръв,
Притчи 29:23
Гордостта на човека ще го унижи, а смиреният ще придобие чест.
Исая 2:11
Гордите очи човешки ще се унижат и човешкото високоумие ще се сниши, а само ГОСПОД ще се възвиси във онзи ден.
Исая 2:12
Защото Денят на ГОСПОДА на Войнствата ще бъде против всеки горделив и надменен човек и против всичко, което се надига — за да се сниши —
Исая 2:17
Гордостта човешка ще се приведе и човешката надменност ще се унижи, а само ГОСПОД ще се възвиси във онзи ден.
Исая 10:8-14
14
И ръката ми намери богатството на народите като гнездо; и както се събират изоставени яйца, така аз събрах целия свят и никой не поклати крило, не отвори човка и не изцвърча.
12
Затова, когато завърши Господ цялото Си дело над хълма Сион и над Ерусалим, ще накажа, казва Той, плода на надменното сърце на асирийския цар и гордостта на високо вдигнатите му очи.
13
Защото каза: Със силата на своята ръка извърших това и с мъдростта си, понеже съм разумен. Преместих границите на народите, разграбих техните съкровища и като силен свалих седящите нависоко.
10
Както ръката ми стигна царствата на идолите, а техните изваяни идоли бяха повече от ерусалимските и самарийските,
11
както направих на Самария и на нейните идоли, няма ли да направя на Ерусалим и на неговите образи на идоли?
8
Защото казва: Князете ми не са ли всички заедно царе?
9
Халне не е ли като Кархамис? Емат не е ли като Арфад? Самария не е ли като Дамаск?
Исая 16:6
Чухме за гордостта на Моав — той е много горд — за високомерието му, гордостта му и яростта му, за суетните му хвалби.
Исая 16:7
Затова Моав ще заридае за Моав, ще заридаят всички. Ще въздишате за калъпите сушено грозде на Кир-Аресет, дълбоко съкрушени.
Данаил 4:37
Сега аз, Навуходоносор, възхвалявам и величая, и прославям небесния Цар, чиито дела всички са истинни и чиито пътища са справедливи, и който може да смири ходещите горделиво.
Данаил 5:20-23
20
Но когато сърцето му се надигна и духът му закоравя в гордостта, той беше свален от царския си престол и славата му се отне от него.
21
И беше изгонен измежду хората, сърцето му стана като на животните и жилището му беше между дивите магарета; хранеха го с трева като говедата и тялото му се мокреше от небесната роса, докато позна, че Всевишният Бог владее над царството на хората и поставя над него когото иска.
22
А ти, негов сине, Валтасаре, не си смирил сърцето си, въпреки че знаеше всичко това,
23
а си се надигнал над Господаря на небесата. И донесоха пред теб съдовете на дома Му и ти и големците ти, жените и наложниците ти пихте вино от тях; и ти хвали боговете от сребро, от дърво и от камък, които не виждат, нито чуват, нито разбират — а Бога, в чиято ръка е дишането ти, и в чиято власт са всичките ти пътища, не прослави.
Матей 23:12
И всеки, който възвишава себе си, ще се смири; и който смири себе си, ще се възвиси.
Лука 1:52
Свали владетели от престолите им и издигна смирени.
Лука 14:11
Защото всеки, който възвишава себе си, ще бъде смирен, а който смирява себе си, ще бъде възвисен.
Лука 18:14
Казвам ви, че този слезе у дома си оправдан, а не онзи; защото всеки, който възвишава себе си, ще бъде смирен, а който смирява себе си, ще бъде възвисен.
1 Петрово 5:5
Така и вие, по-младите, се покорявайте на старейшините. Да! А всички се облечете със смирение, като се покорявате един на друг, защото „Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат.“
2 Летописи 32:26
Но Езекия се смири за надигането на сърцето си, той и жителите на Ерусалим, и гневът на ГОСПОДА не дойде върху тях в дните на Езекия.
2 Летописи 33:12
И като беше в притеснение, той се помоли на ГОСПОДА, своя Бог, и се смири много пред Бога на бащите си.
2 Летописи 33:19
А молитвата му и как Бог се смили над него, и целия му грях, и отстъплението му, и местностите, на които построи високи места и постави ашерите и изваяните идоли, преди да се смири, ето, записани са в историята на Хозай.
2 Летописи 33:23
Но той не се смири пред ГОСПОДА, както се беше смирил баща му Манасия, а той, Амон, умножи престъпленията.
2 Летописи 34:27
понеже сърцето ти омекна и ти се смири пред Бога, когато чу Неговите думи против това място и против жителите му, и се смири пред Мен, и раздра дрехите си и плака пред Мен, затова и Аз послушах, заявява ГОСПОД.
Йов 22:29
Когато някой падне, ти ще кажеш: Има въздигане! И Той ще спаси онзи, който е с наведени очи.
Псалми 9:12
Защото Той търси сметка за кръв, помни загиналите, викЁ на страдащите не забравя.
Притчи 15:33
Страхът от ГОСПОДА е наставление в мъдрост и смирението предхожда славата.
Притчи 18:12
Преди гибелта сърцето на човека се превъзнася, а смирението предхожда славата.
Притчи 22:4
Следствието на смирението, на страха от ГОСПОДА е богатства, чест и живот.
Исая 57:15
Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността, чието Име е Светият: Във високото и свято място обитавам, и при онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушените.