Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Псалми 50:18
Когато видиш крадец, тичаш заедно с него и имаш дял с прелюбодейците.
Псалми 73:27
Защото, ето, тези, които се държат далеч от Теб, ще погинат, Ти изтребваш всички, които Те оставят в блудство.
Исая 57:3
А вие, приближете се тук, синове на врачка, потомство на прелюбодеец и на блудница!
Еремия 9:2
О, да имах в пустинята страноприемница, щях да оставя народа си и да си отида от тях! Защото те всички са прелюбодейци, сбирщина предатели.
Осия 3:1
И ГОСПОД ми каза: Иди пак, залюби жена, която е залюбена от приятели и е прелюбодейка, както ГОСПОД люби израилевите синове, при все че те се обръщат към други богове и обичат калъпи сушено грозде.
Матей 12:39
А Той в отговор им каза: Зло и прелюбодейно поколение иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Йона.
Матей 16:4
Зъл и прелюбодеен род иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на (пророк) Йона. И ги остави и си отиде.
Йоан 7:7
Вас светът не може да мрази, а Мен мрази, защото Аз свидетелствам за него, че делата му са зли.
Йоан 15:19
Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, а Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази.
Йоан 15:23
Който мрази Мен, мрази и Моя Отец.
Йоан 17:14
Аз им предадох Твоето слово; и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него.
1 Йоаново 2:15
Не любете света, нито каквото е в света. Ако някой люби света, любовта на Отца не е в него.
1 Йоаново 2:16
Защото всичко, което е в света – похотта на плътта, похотта на очите и тщеславието на живота – не е от Отца, а е от света.
Битие 3:15
Ще поставя и вражда между теб и жената, и между твоето семе и нейното семе; то ще ти смаже главата, а ти ще му смажеш петата.
Римляни 8:7
Защото стремежът на плътта е вражда против Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може.
Галатяни 1:10
Защото от хора ли сега търся благоволение, или от Бога? Или на хора ли искам да угаждам? Ако бях още угаждал на хора, нямаше да съм слуга на Христос.
Псалми 21:8
Ръката Ти ще намери всички Твои врагове, десницата Ти ще намери онези, които Те мразят.
Лука 19:27
А онези мои неприятели, които не искаха да царувам над тях, ги доведете тук и ги посечете пред мен.
Йоан 15:23
Който мрази Мен, мрази и Моя Отец.
Йоан 15:24
Ако не бях извършил между тях делата, които никой друг не е извършил, не биха имали грях; но сега видяха и намразиха и Мен, и Моя Отец.
Римляни 5:10
Защото, ако бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Неговия Син, когато бяхме неприятели, колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот!