Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Яков 1:6
Но да моли с вяра, без да се съмнява ни най-малко; защото, който се съмнява, прилича на морска вълна, която се тласка и блъска от ветровете.
Яков 1:7
Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа,
Йов 27:8-10
10
Той ще се наслаждава ли във Всемогъщия? Ще призовава ли Бога по всяко време?
9
Бог ще чуе ли вика му, щом го сполети беда?
8
Защото каква е надеждата на лицемера, ако Бог отсече и изиска душата му?
Йов 35:12
Там те викат, но Той не отговаря заради гордостта на злите.
Псалми 18:41
Извикаха, но нямаше кой да ги спаси, към ГОСПОДА, но не им отговори.
Псалми 66:18
Ако в сърцето си зачитах нечестието, Господ не би послушал.
Псалми 66:19
Но Бог наистина послуша, обърна внимание на гласа на молитвата ми.
Притчи 1:28
Тогава те ще ме призоват, но аз няма да отговоря; ревностно ще ме търсят, но няма да ме намерят.
Притчи 15:8
Жертвата на безбожните е мерзост за ГОСПОДА, а молитвата на праведните Му е благоугодна.
Притчи 21:13
Който запушва ушите си за вика на сиромаха, и той ще викне и няма да бъде чут.
Притчи 21:27
Жертвата на безбожните е мерзост, а колко повече, когато се принася с лукавство!
Исая 1:15
И когато простирате ръцете си, ще крия очите Си от вас; даже когато принасяте много молитви, няма да слушам. Ръцете ви са пълни с кръв.
Исая 1:16
Измийте се, очистете се, отмахнете от очите Ми злото на делата си, престанете да вършите зло!
Еремия 11:11
Затова, така казва ГОСПОД: Ето, Аз ще докарам върху тях зло, от което няма да могат да излязат; и ще извикат към Мен, но няма да ги послушам.
Еремия 11:14
А ти не се молй за този народ и не издигай вик и молитва за тях, защото няма да слушам, когато викат към Мен заради бедствието си.
Еремия 14:12
Когато постят, няма да послушам вика им и когато принесат всеизгаряния и хлебни приноси, няма да благоволя в тях, а ще ги довърша с меч и с глад, и с мор.
Михей 3:4
Тогава ще извикат към ГОСПОДА, но няма да ги послуша и ще скрие лицето Си от тях в онова време, както и те вършиха зли дела.
Захария 7:13
Затова, както Той викаше, а те не слушаха, така и те викаха, а Аз не слушах, казва ГОСПОД на Войнствата,
Матей 20:22
А Иисус в отговор каза: Не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз имам да пия, (и да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам)? Казаха Му: Можем.
Марк 10:38
А Иисус им каза: Не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз пия, или да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам?
1 Йоаново 3:22
и каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим Неговите заповеди и вършим това, което е угодно пред Него.
1 Йоаново 5:14
И увереността, която имаме към Него е това, че ако молим нещо по Неговата воля, Той ни слуша;
Лука 15:13
И не след много дни по-младият син си събра всичко и отиде в далечна страна, и там пропиля имота си с разпуснатия си живот.
Лука 15:30
а щом си дойде този твой син, който изпояде имота ти с блудниците, за него ти закла угоеното теле.
Лука 16:1
Каза още на учениците си: Един богаташ имаше настойник, когото обвиниха пред него, че разпилявал имота му.
Лука 16:2
И той го повика и му каза: Какво е това, което слушам за теб? Дай сметка за настойничеството си защото не можеш вече да бъдеш настойник.
Яков 4:1
Откъде произлизат боеве и откъде – разпри между вас? Не оттам ли, от вашите страсти, които воюват в телесните ви части?