Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Яков 3:14-18
14
Но ако в сърцата си имате горчива завист и свадливост, не се хвалете и не лъжете против истината.
15
Това не е мъдрост, която слиза от горе, а е земна, плътска, дяволска;
16
защото, където има завист и свадливост, там има неуредици и всякакво зло.
17
Но мъдростта, която е от горе, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, отстъпчива, пълна с милост и добри плодове, безпристрастна и нелицемерна.
18
А плодът на правдата се сее в мир от миротворците.
Яков 1:14
А всеки се изкушава, като се завлича и подлъгва от собствената си страст;
Битие 4:5-8
8
А Каин каза това на брат си Авел. И когато бяха на полето, Каин нападна брат си Авел и го уби.
7
Ако правиш добро, не е ли прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към теб ще бъде неговото желание, но ти владей над него.
6
И ГОСПОД каза на Каин: Защо си се разсърдил и защо е помрачено лицето ти?
5
а на Каин и на жертвата му не погледна благосклонно. И Каин се разсърди твърде много и лицето му се помрачи.
Еремия 17:9
Сърцето е измамно повече от всичко и е безсилно; кой може да го познае?
Матей 15:19
Защото от сърцето произхождат зли помисли, убийства, прелюбодеяния, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули.
Марк 7:21-23
21
Защото отвътре, от сърцето на хората, излизат лоши мисли, блудства, кражби, убийства,
22
прелюбодейства, користолюбие, злина, коварство, сладострастие, лукавство, богохулство, гордост, безумство.
23
Всички тези зли неща излизат отвътре и оскверняват човека.
Йоан 8:44
Вие сте от баща дявола и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше от началото човекоубиец и не стоеше в истината, защото в него няма истина. Когато говори лъжа, от своето си говори, защото е лъжец и на лъжата баща.
Римляни 8:7
Защото стремежът на плътта е вражда против Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може.
1 Тимотей 6:4-10
4
той се е възгордял, без да знае нищо, и има нездраво желание за разисквания и празни спорове, от които произлизат завист, разпри, хули, зли подозрения,
5
постоянни караници между хора с покварен ум и лишени от истината, които мислят, че благочестието е средство за печалба.
6
А благочестието със скромност е голяма печалба.
7
Защото не сме внесли нищо в света, нито можем да изнесем нещо;
8
но като имаме храна и облекло, нека да бъдем доволни с това.
9
А които ламтят за обогатяване, падат в изкушение и в примка, и в много глупави и вредни страсти, които потапят хората в разорение и гибел.
10
Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което, като се стремяха някои, се отклониха от вярата и пронизаха себе си с много болки.
Тит 3:3
Защото и ние някога бяхме неразумни, непокорни, заблудени, робуващи на разни желания и страсти, живеещи в злоба и завист, мразени и мразещи се един друг.
1 Петрово 1:14
Като деца на послушанието не се съобразявайте с предишните страсти, които имахте във вашето незнание,
1 Петрово 2:11
Възлюбени, умолявам ви, като пришълци и чужденци на света да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата,
1 Петрово 4:2
за да живеете през останалото в плътта време не вече по човешките страсти, а по Божията воля.
1 Петрово 4:3
Защото достатъчно е миналото време, когато постъпвахте като езичниците, като живеехте в разпуснатост, страсти, пиянство, гуляи, опивания и омразни идолослужения.
2 Петрово 2:18
Защото, като говорят с надуто празнословие, те подмамват чрез плътски страсти и безнравственост онези, които едвам са избягали от живеещите в заблуда.
2 Петрово 3:3
Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат подиграватели с подигравки, които ще ходят по своите собствени страсти и ще казват:
1 Йоаново 2:15-17
15
Не любете света, нито каквото е в света. Ако някой люби света, любовта на Отца не е в него.
16
Защото всичко, което е в света – похотта на плътта, похотта на очите и тщеславието на живота – не е от Отца, а е от света.
17
И светът преминава, и неговите похоти, но който върши Божията воля, пребъдва до века.
Юда 1:16-18
16
Тези са роптатели, които се оплакват от съдбата и ходят по страстите си, и устата им говорят надуто и ласкаят хората заради печалба.
17
Но вие, възлюбени, помнете думите, изговорени по-напред от апостолите на нашия Господ Иисус Христос, защото те ви казваха,
18
че в последно време ще има присмивачи, които ще ходят по своите безбожни страсти.
Яков 4:3
Просите и не получавате, защото зле просите, за да го разпилеете за страстите си.
Римляни 7:5
Защото, когато бяхме в плътта, греховните страсти, които се възбуждаха чрез закона, действаха в нашите телесни части, за да принасяме плод на смъртта.
Римляни 7:23
но в частите на тялото си виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под закона на греха, който е в частите ми.
Галатяни 5:17
Защото плътта силно желае противното на Духа, а Духът – противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да не правите това, което искате.
Колосяни 3:5
Затова умъртвете земното у вас: блудство, нечистота, страст, зли желания и сребролюбие, което е идолопоклонство,