Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Яков 1:10
а богатият – в смиряването си, защото ще прецъфти като цвета на тревата.
Йов 7:6
Дните ми са по-бързи от совалка на тъкач и чезнат без надежда.
Йов 7:7
Помни, че животът ми е дъх! Окото ми няма вече да види добро.
Йов 9:25
А мойте дни по-бързи са от бързоходец; бягат, без добро да видят.
Йов 9:26
Преминават като леки кораби, като орел, който се спуска върху плячката си.
Йов 14:1
Човекът, роден от жена, е краткотраен и пълен със смущение.
Йов 14:2
Пониква като цвете и се покосява; бяга като сянка и не устоява.
Псалми 39:5
Ето, направил си дните ми като педя и времето на живота ми е като нищо пред Теб; наистина всеки човек, колкото и здраво да стои, е само лъх. (Села.)
Псалми 89:47
Помни колко е кратко времето ми, за каква суета си създал всичките човешки синове!
Псалми 90:5-7
7
защото изчезваме от Твоя гняв и ужасени сме от яростта Ти.
6
Сутрин цъфти и пониква, вечер се окосява и изсъхва,
5
Завличаш ги като порой, те са като сън, сутрин са като трева, която никне.
Псалми 102:3
защото дните ми изчезват като дим и костите ми са нажежени като огън.
Исая 38:12
Жилището ми се вдигна и се премести от мен като овчарска шатра; навих живота си като тъкач — от основата ще ме отреже, от деня до нощта ще ме довършиш.
1 Петрово 1:24
Защото: „Всяко създание е като трева и цялата му слава – като цвят от трева. Тревата изсъхна и цветът й окапа,
1 Петрово 4:7
А краят на всичко е близо, затова бъдете благоразумни и бодърствайте в молитвите си.
1 Йоаново 2:17
И светът преминава, и неговите похоти, но който върши Божията воля, пребъдва до века.