Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Псалми 140:11
Нека не се утвърди клеветник в земята, нека зло преследва насилника, докато го постигне.
Ефесяни 4:31
Нека всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула заедно с всяка злоба да се махнат от вас;
1 Тимотей 3:11
Така и жените трябва да са сериозни, не клеветници, самообладани, верни във всичко.
2 Тимотей 3:3
безсърдечни, неотстъпчиви, клеветници, невъздържани, свирепи, необичащи доброто,
Тит 2:3
Така също и старите жени да имат поведение съответно на светостта, да не са клеветници, нито отдадени много на вино, да поучават това, което е добро,
1 Петрово 2:1
И така, като отхвърлите всяка злоба, всяко лукавство, лицемерие, завист и всяко одумване,
Матей 7:1
Не съдете, за да не бъдете съдени.
Матей 7:2
Защото, с какъвто съд съдите, с такъв ще ви съдят; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери.
Лука 6:37
Не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждайте, и няма да бъдете осъждани; прощавайте, и ще бъдете простени;
Римляни 2:1
Затова ти си без извинение, о, човече, който и да си ти, който съдиш, защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш, понеже ти, който съдиш, вършиш същото.
Римляни 14:3
Който яде, да не презира този, който не яде, и който не яде, да не съди този, който яде, защото Бог го е приел.
Римляни 14:4
Кой си ти, за да съдиш чужд слуга? Пред своя собствен господар той стои или пада. Но ще стои, защото Господ е силен да го направи да стои.
Римляни 14:10-12
10
Но ти защо съдиш своя брат? Или пък ти защо презираш своя брат? Понеже ние всички ще застанем пред Христовото съдилище.
11
Защото е писано: ?Жив съм Аз, казва Господ, пред Мен ще се преклони всяко коляно, и всеки език ще изповяда Бога.“
12
И така, всеки от нас ще отговаря за себе си пред Бога.
1 Коринтяни 4:5
Затова не съдете нищо преждевременно, докато не дойде Господ, който ще извади на светло скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на сърцата. И тогава всеки ще получи своята похвала от Бога.
Римляни 7:7
Тогава какво да кажем? Законът грях ли е? Да не бъде! Но аз не бих познал греха, освен чрез закона; защото не бих знаел пожелание, ако законът не беше казал: ?Не пожелавай.“
Римляни 7:12
Така че законът е свят и заповедта – свята, справедлива и добра.
Римляни 7:13
Тогава това ли, което е добро, стана смърт за мен? Да не бъде! Но грехът, за да се показва, че е грях, ми причини смърт чрез това добро нещо, така че чрез заповедта грехът да стане много по-греховен.
Яков 1:22
Бъдете обаче изпълнители на словото, а не само слушатели, мамещи сами себе си.
Яков 1:23
Защото, ако някой е слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото,
Яков 1:25
Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, който не е забравлив слушател, а изпълнител на делото, ще бъде блажен в това, което прави.
Римляни 2:13
защото не слушателите на закона са праведни пред Бога, а изпълнителите на закона ще бъдат оправдани;