Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Евреи 10:26-29
26
Защото, ако съгрешаваме самоволно, след като сме приели познаването на истината, не остава вече никаква жертва за грехове,
27
а едно страшно очакване на съда и на едно огнено негодувание, което ще изпояде противниците.
28
Ако някой, който е престъпил закона на Мойсей, умира безпощадно при думата на двама или трима свидетели,
29
то колко по-тежко наказание, мислите, ще заслужи онзи, който е потъпкал Божия Син и е счел за просто нещо кръвта на завета, с която е бил осветен, и е оскърбил Духа на благодатта?
Евреи 12:15-17
15
като внимавате да не би някой да не достигне до Божията благодат; да не би да поникне някой горчив корен, който да ви смущава, така че мнозина да се осквернят от него;
16
да не би някой да е блудник или безбожник, като Исав, който за едно ястие продаде първородството си,
17
понеже знаете, че даже когато искаше след това да наследи благословението, той беше отхвърлен, защото не намери място за покаяние, въпреки че го потърси със сълзи.
Матей 5:13
Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не става, освен да се изхвърли навън и да се тъпче от хората.
Матей 12:31
Затова ви казвам: всеки грях и хула ще се прости на хората; но хулата против Духа няма да се прости.
Матей 12:32
И ако някой каже дума против Човешкия син, ще му се прости, но ако някой говори против Светия Дух, няма да му се прости нито в този свят, нито в бъдещия.
Матей 12:45
Тогава отива и взема със себе си седем други духа, по-зли от него, и като влязат, живеят там; и последното състояние на онзи човек става по-лошо от първото. Също така ще бъде и с това зло поколение.
Лука 11:24-26
24
Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през безводни места и търси спокойствие; и като не намери, казва: Ще се върна в къщата си, откъдето съм излязъл.
25
И като дойде, намира я пометена и украсена.
26
Тогава отива и взема със себе си седем други духа, по-зли от него, и като влязат, живеят там; и последното състояние на онзи човек става по-лошо от първото.
Йоан 15:6
Ако някой не стои в Мен, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва; и ги събират и ги хвърлят в огъня, и те изгарят.
2 Тимотей 2:25
с кротост да увещава онези, които се противопоставят, та дано Бог да им даде покаяние, за познаване на истината
2 Тимотей 4:14
Ковачът Александър ми стори много зло; Господ ще му върне според делата му;
2 Петрово 2:20-22
20
Защото, ако след като са избягали от мръсотиите на света чрез познаването на Господа и Спасителя Иисус Христос, те пак се заплитат в тях и са победени, то последното състояние е по-лошо за тях от първото.
21
Понеже за тях щеше да бъде по-добре да не бяха познали пътя на правдата, отколкото, след като са го познали, да се отвърнат от предадената им свята заповед.
22
С тях се е случило според истинската пословица: „Псето се върна на бълвоча си и окъпаната свиня се върна да се валя в тинята.“
1 Йоаново 5:16
Ако някой види брат си, че извърши несмъртен грях, нека се моли, и Бог ще му даде живот – на онези, които съгрешават несмъртно. Има смъртен грях – не казвам за него да се моли.
Евреи 10:32
Припомняйте си също предишните дни, когато, след като бяхте просветлени, издържахте голяма борба от страдания,
Числа 24:3
и той започна речта си и каза: Така заявява Валаам, синът на Веор, и така заявява човекът с отворени очи;
Числа 24:15
И като започна речта си, каза: Така заявява Валаам, синът на Веор, и така заявява човекът с отворени очи;
Числа 24:16
така заявява онзи, който чува Божиите думи, който има знание за Всевишния, който вижда видението на Всемогъщия, който пада, но очите му са отворени:
Матей 7:21
Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! — ще влезе в небесното царство, а който върши волята на Моя Отец, който е на небесата.
Матей 7:22
В онзи ден мнозина ще Ми кажат: Господи! Господи! Не в Твоето ли Име пророкувахме, не в Твоето ли Име демони изгонвахме, и не в Твоето ли Име направихме много чудеса? —
Лука 10:19
Ето, давам ви власт да настъпвате змии и скорпиони и власт над цялата сила на врага, и нищо няма да ви повреди.
Лука 10:20
Обаче не се радвайте на това, че духовете ви се покоряват, а се радвайте, че имената ви са записани на небесата.
Йоан 3:27
Йоан в отговор каза: Човек не може да приеме нищо, ако не му е дадено от небето.
Йоан 4:10
Иисус в отговор й каза: Ако знаеше Божия дар и кой е Онзи, който ти казва: Дай Ми да пия; ти би поискала от Него и Той би ти дал жива вода.
Йоан 6:32
На това Иисус им каза: Истина, истина ви казвам: не Мойсей ви даде хляба от небето, а Моят Отец ви дава истинския хляб от небето.
Деяния 8:20
А Петър му каза: Парите ти заедно с теб да погинат, защото си помислил, че Божият дар може да се купи с пари.
Деяния 10:45
И обрязаните вярващи, които бяха дошли с Петър, се смаяха за това, че дарът на Светия Дух се изля и на езичниците,
Деяния 11:17
И така, ако Бог д��де същия дар и на тях, когато повярваха в Господ Иисус Христос, както и на нас, кой бях аз, че да можех да се противопоставя на Бога?
Римляни 1:11
Защото копнея да ви видя, за да ви предам някой духовен дар за вашето утвърждаване,
1 Коринтяни 13:1
Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед, която звънти, или кимвал, който дрънка.
1 Коринтяни 13:2
И ако имам пророческа дарба и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам всичката вяра, така че и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм.
Ефесяни 2:8
Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас – това е дар от Бога —
Ефесяни 3:7
на което станах служител според дара на Божията благодат, който ми е даден според действието на Неговата сила.
Ефесяни 4:7
А на всеки от нас се даде благодат според мярката на Христовия дар.
1 Тимотей 4:14
Не пренебрегвай дарбата, която имаш, която ти се даде чрез пророчество с полагането на ръце от старейшинството.
Яков 1:17
всяко дадено добро и всеки съвършен дар е от горе и слиза от Отца на светлините, в когото няма изменение, нито сянка от промяна.
Яков 1:18
От Собствената Си воля ни е родил чрез словото на истината, за да бъдем един вид пръв плод на Неговите създания.
Евреи 2:4
като Бог също свидетелстваше чрез знамения и чудеса, чрез разни велики дела и чрез раздаване на Светия Дух според Своята воля?
Деяния 15:8
И Сърцеведецът Бог им засвидетелства, като даде и на тях Светия Дух, както и на нас;
Галатяни 3:2
Това само желая да науча от вас: чрез дела изисквани от закона ли получихте Духа, или чрез слушане с вяра?
Галатяни 3:5
Тогава Този, който ви дава Духа и върши чудеса между вас, чрез дела изисквани от закона ли върши това, или чрез вяра в посланието? —