Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Евреи 2:10
Защото беше уместно Онзи, заради когото е всичко и чрез когото е всичко, като довежда много синове до слава, да направи съвършен чрез страдания Автора на тяхното спасение.
Йоан 14:2
В дома на Отца Ми има много жилища. Ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място.
Йоан 14:3
И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз, да бъдете и вие.
Евреи 1:3
който, бидейки сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество и държейки всичко чрез словото на Своята мощ, след като извърши (чрез Себе Си) очистване на греховете, седна отдясно на Величието във висините
Евреи 4:14
И така, като имаме велик Първосвещеник, който е преминал през небесата, Иисус, Божия Син, нека държим здраво това, което сме изповядали!
Евреи 8:1
Но главното на това, което казваме, е: ние имаме такъв Първосвещеник, който седна отдясно на престола на Величието в небесата,
Евреи 9:12
Той влезе веднъж завинаги в Светилището и придоби за нас вечно изкупление.
Евреи 9:24
Защото Христос не влезе в светилище, направено от човешки ръце, което е образ на истинското, а в самите небеса, за да се яви сега пред Божието лице заради нас;
Евреи 12:2
като гледаме на Иисус, Начинателя и Завършителя на нашата вяра, който заради предстоящата Му радост издържа кръста, като презря срама, и седна отдясно на Божия престол.
Римляни 8:34
Кой е онзи, който ще ги осъди? Христос Иисус е, който умря, а още и беше възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога, и който се застъпва за нас.
Ефесяни 1:3
Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Иисус Христос, който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесните места;
Ефесяни 1:20-23
20
С нея Той подейства в Христос, като Го възкреси от мъртвите и Го сложи да седне от дясната си страна на небесата,
21
далеч над всяко началство и власт, и сила, и господство, и всяко име, с което се наименуват, не само в този свят, но и в бъдещия.
22
И покори всичко под краката Му и Го постави да бъде глава над всичко за църквата,
23
което е Неговото тяло, пълнотата на Този, който изпълва всичко във всичко.
1 Петрово 3:22
който се е възнесъл на небето и е отдясно на Бога и на когото се покориха ангели, власти и сили.
1 Йоаново 2:12
Пиша на вас, дечица, защото вашите греховете са простени заради Неговото Име.
Евреи 3:1
Затова, свети братя, участници в небесното призвание, размислете за Апостола и Първосвещеника, когото ние изповядваме – Христос Иисус,
Евреи 5:6
както и на друго място казва: ?Ти си свещеник до века според Мелхиседековия чин.“
Евреи 5:10
наречен от Бога първосвещеник според Мелхиседековия чин.
Евреи 7:1-21
1
Защото този Мелхиседек, салимски цар, свещеник на Всевишния Бог, който срещна Авраам, когато се връщаше от поражението на царете, и го благослови;
2
на когото Авраам отдели също и десятък от всичко; който, според значението на името си, е първо цар на правда, а после и цар на Салим, тоест цар на мир;
3
без баща, без майка, без родословие, нямащ нито начало на дни, нито край на живот, а оприличен на Божия Син, остава завинаги свещеник.
4
Но вижте колко велик беше този, на когото и патриархът Авраам даде десятък от плячката.
5
И наистина, онези от Левиевите потомци, които приемат свещенослужението, имат заповед според закона да вземат десятък от народа, тоест от братята си, макар и те да са произлезли от семенниците на Авраам;
6
той обаче, който не е произлязъл от техния род, взе десятък от Авраам и благослови този, на когото бяха дадени обещанията.
7
А безспорно по-долният се благославя от по-горния.
8
И тук десятъкът се взема от смъртни хора, а там – от Този, за когото се свидетелства, че живее.
9
И може да се каже, че сам Леви, който взема десятък, даде десятък чрез Авраам,
10
защото беше още в семенниците на баща си, когато Мелхиседек го срещна.
11
И така, ако можеше да има съвършенство чрез левитското свещенство – защото под него народът получи закона – каква нужда е имало още да се издига друг свещеник, според Мелхиседековия чин, и да не се определя такъв според Аароновия чин?
12
Защото, като се промени свещенството, по необходимост става и промяна на закона.
13
Понеже Този, за когото се казва това, принадлежи на друго племе, от което никой не е служил при олтара.
14
Защото е явно, че нашият Господ произлезе от Юда, а за това племе Мойсей не каза нищо относно свещеници.
15
Това става още по-явно, тъй като по подобие на Мелхиседек се издига друг свещеник,
16
който стана такъв не по закона на плътска заповед, а по силата на един неунищожим живот;
17
защото се свидетелства: ?Ти си свещеник до века според Мелхиседековия чин.“
18
Защото наистина по-предишната заповед се отменя поради нейната слабост и безполезност –
19
понеже законът не е усъвършенствал нищо – а се въвежда една по-добра надежда, чрез която се приближаваме при Бога.
20
И както това не е станало без заклеване –
21
защото те ставаха свещеници без заклеване, а Той – със заклеване от страна на Този, който Му казва: ?Господ се закле и няма да се разкае: Ти си свещеник до века!“ –