Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Евреи 6:12
да не бъдете лениви, а да подражавате на онези, които чрез вяра и търпение наследяват обещанията.
Битие 12:2
Ще те направя голям народ и ще те благословя, и ще възвелича името ти, и ще бъдеш за благословение.
Битие 12:3
Ще благословя онези, които те благославят, и ще прокълна онзи, който те кълне, и в теб ще се благославят всички земни племена.
Битие 15:2-6
6
И Аврам повярва в ГОСПОДА, и Той му го счете за правда.
5
Тогава, като го изведе вън, каза: Погледни към небето и изброй звездите, ако можеш да ги изброиш. И му каза: Така многобройно ще бъде твоето потомство!
4
Но ето, ГОСПОДНОТО слово му каза: Този човек няма да ти стане наследник, а онзи, който ще излезе от тялото ти, ще ти бъде наследник.
3
Аврам каза още: Ето, Ти не ми даде потомство; и ето, един роден в дома ми ще ми стане наследник.
2
А Аврам каза: Господи БОЖЕ, какво ще ми дадеш, като аз си отивам бездетен и този Елиезер от Дамаск ще притежава дома ми?
Битие 17:16
Аз ще я благословя, и ще ти дам и син от нея. И ще я благословя, и тя ще стане майка на народи; царе на народи ще произлязат от нея.
Битие 17:17
Тогава Авраам падна на лицето си и се засмя, и каза в сърцето си: На стогодишен човек ли ще се роди дете? И деветдесетгодишната Сара ли ще роди?
Битие 21:2-7
7
Каза още: Кой би казал на Авраам, че Сара ще кърми синове — защото му родих син в старините му.
6
И Сара каза: Бог ми направи смях; всеки, който чуе, ще се смее заедно с мен.
5
А Авраам беше на сто години, когато му се роди синът му Исаак.
4
И на осмия ден Авраам обряза сина си Исаак, както му беше заповядал Бог.
3
И Авраам нарече сина, който му се роди, когото Сара му роди, Исаак.
2
И Сара забременя и роди син на Авраам в старините му, в определеното му от Бога време.
Изход 1:7
А синовете на Израил бяха плодовити и се умножиха, увеличиха се и твърде много се засилиха, и земята се напълни с тях.
Авакум 2:2
И ГОСПОД ми отговори и каза: Напиши видението и го изложи ясно на плочи, за да може да се чете лесно.
Авакум 2:3
Защото видението се отнася за определено време, бърза към края и няма да излъже. Ако се бави, чакай го, защото непременно ще дойде, няма да закъснее.
Римляни 4:17-25
17
както е писано: ?Направих те баща на много народи“, пред Бога, на когото той повярва, който съживява мъртвите и вика несъществуващото като съществуващо.
18
Авраам, надявайки се, без да има причина за надежда, повярва, за да стане баща на много народи, според казаното: ?Толкова ще бъде твоето потомство.“
19
И без да отслабне във вяра, като виждаше, че тялото му е вече замъртвяло, тъй като беше на около сто години, както и мъртвостта на утробата на Сара,
20
не се усъмни в Божието обещание чрез неверие, а се укрепи във вяра, като отдаде слава на Бога
21
и като беше напълно уверен, че това, което Бог е обещал, Той е силен и да го изпълни.
22
Затова му се счете за правда.
23
Но това, че му се счете, не беше написано само за него,
24
а и за нас. Тя ще се счита за правда и на нас, които вярваме в Този, който възкреси от мъртвите Иисус, нашия Господ,
25
който беше предаден за нашите прегрешения и беше възкресен за нашето оправдание.