Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Евреи 5:11
Върху това имаме да кажем много неща, които са трудни за поясняване, защото сте станали лениви да слушате.
Притчи 12:24
Ръката на трудолюбивите ще властва, а ленивите ще бъдат подложени на принудителен труд.
Притчи 13:4
Душата на ленивия желае и няма, а душата на трудолюбивите ще се насити.
Притчи 15:19
Пътят на ленивия е като изплетен с тръни, а пътят на праведните е изравнен.
Притчи 18:9
Който е небрежен в работата си, е брат на разсипника.
Притчи 24:30-34
33
Малко спане, малко дрямка, малко сгъване на ръце за сън —
34
и беднотията ти ще дойде като разбойник, и нуждата ти — като въоръжен мъж.
30
Минах покрай нивата на ленивия и покрай лозето на човека без разум,
32
И аз, като видях, размислих в сърцето си, погледнах и си взех поука.
31
и ето, всичко беше обрасло с тръни, коприва беше покрила повърхността му и каменната му ограда беше съборена.
Матей 25:26
А господарят му в отговор каза: Зли и лениви слуго! Знаел си, че жъна, където не съм сял и събирам, където не съм пръскал.
Римляни 12:11
В усърдието не бъдете лениви; бъдете пламенни по дух, като служите на Господа;
2 Петрово 1:10
Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране, защото, като вършите тези неща, никога няма да се спънете.
Евреи 12:1
Затова и ние, като сме заобиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита, и нека тичаме с издръжливост в поставеното пред нас поприще,
Евреи 13:7
Помнете онези, които ви ръководят, които са ви говорили Божието слово, и подражавайте на вярата им, като гледате следствията от техния начин на живот.
Песен на песните 1:8
Ако ти не знаеш, най-прекрасна между жените, излез по стъпките на стадото и паси козлетата си при шатрите на овчарите.
Еремия 6:16
Така казва ГОСПОД: Застанете на пътищата и вижте, и попитайте за древните пътеки — кой е добрият път, и ходете в него, и ще намерите покой на душите си. Но те казаха: Няма да ходим!
Римляни 4:12
и баща на онези обрязани, които не само са обрязани, но и ходят по стъпките на вярата, която нашият баща Авраам имаше, когато беше необрязан.
Яков 5:10
Братя, вземете за пример на страдание и на търпение пророците, които говориха в Господното Име.
Яков 5:11
Ето, облажаваме онези, които са останали твърди. Чули сте за твърдостта на Йов и сте видели края от Господа – че Господ е много жалостив и милостив.
1 Петрово 3:5
Защото така някога и светите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си,
1 Петрово 3:6
както Сара се покоряваше на Авраам и го наричаше господар, чиито деца станахте и вие, като правите добро и не се боите от никаква заплаха.
Евреи 6:15
И така, Авраам с дълготърпение получи обещаното.
Евреи 10:36
Защото се нуждаете от търпение, така че след като извършите Божията воля, да получите обещаното.
Евреи 11:8-16
8
С вяра Авраам, когато беше повикан да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство, послуша и излезе, без да знае къде отива.
9
С вяра той се засели в обещаната земя като в чужда и живееше в шатри с Исаак и Яков, сънаследниците на същото обещание,
10
защото очакваше един град, който има вечни основи, на който Архитект и Строител е Бог.
11
С вяра и самата Сара получи сила да зачене и роди в преминала възраст, понеже счете за верен Този, който беше дал обещанието.
12
Затова само от един човек, и то замъртвял, се народи толкова многобройно потомство, колкото са звездите на небето и колкото е крайморският пясък, който не може да се изброи.
13
Всички тези умряха във вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията; но като ги видяха отдалеч и като ги приветстваха, изповядаха, че са чужденци и пришълци на земята.
14
А онези, които говорят така, показват явно, че търсят свое отечество.
15
И наистина, ако те са мислели за онова отечество, от което са били излезли, щяха да имат време да се върнат.
16
Но сега те копнеят за едно по-добро отечество, тоест небесно. Затова Бог не се срамува от тях, да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град.
Лука 8:15
А посятото на добра земя са тези, които, като чуят словото, го държат в искрено и добро сърце и дават плод с търпение.
Римляни 2:7
вечен живот на тези, които с постоянство в добри дела търсят слава, почест и безсмъртие;
Римляни 8:25
Но ако се надяваме за онова, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме.
Римляни 8:26
Така също и Духът ни помага в нашата слабост. Защото не знаем за какво да се молим както трябва; но Самият Дух се застъпва за нас в неизговорими стенания.
1 Солунци 1:3
като си спомняме непрестанно пред нашия Бог и Отец за вашата работа във вярата и усилия на любов, и твърдост в надежда в нашия Господ Иисус Христос.
Откровение 13:10
Ако някой откарва в плен, и той ще отиде в плен. Ако някой убива с меч, и той трябва да бъде убит с меч. Тук е нужно търпението и вярата на светиите.
Откровение 14:12
Тук е нужно търпението на светиите; на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Иисус.
Евреи 1:14
Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват заради онези, които ще наследят спасение?
Евреи 10:36
Защото се нуждаете от търпение, така че след като извършите Божията воля, да получите обещаното.
Евреи 11:9
С вяра той се засели в обещаната земя като в чужда и живееше в шатри с Исаак и Яков, сънаследниците на същото обещание,
Евреи 11:17
С вяра Авраам, когато беше изпитван, принесе Исаак в жертва – онзи, който беше получил обещанията, принесе единородния си син;
Евреи 11:33
които с вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещания, затваряха устите на лъвове,
Матей 22:32
?Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов“? Той не е Бог на мъртвите, а на живите.
Лука 16:22
Умря сиромахът и ангелите го занесоха в Авраамовото лоно. Умря и богаташът и беше погребан.
Лука 20:37
А че мъртвите биват възкресени, това и Мойсей показа в мястото, където писа за къпината, когато нарече Господа ?Бог на Авраам, Бог на Исаак и Бог на Яков“.
Лука 20:38
Но Той не е Бог на мъртвите, а на живите; защото за Него всички са живи.
1 Йоаново 2:25
И това е обещанието, което Той ни даде – вечният живот.
Откровение 14:13
И чух глас от небето, който казваше: Напиши: Блажени мъртвите, които отсега нататък умират в Господа. Да! – казва Духът – за да си починат от трудовете си, защото делата им ги следват.