Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Римляни 12:8
ако увещава – в увещаването; ако раздава, да раздава с простосърдечие; ако ръководи, да ръководи с усърдие; ако показва милост, да я показва с радост.
Римляни 12:11
В усърдието не бъдете лениви; бъдете пламенни по дух, като служите на Господа;
1 Коринтяни 15:58
Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилствайте винаги в Господното дело, като знаете, че в Господа вашият труд не е напразен.
Галатяни 6:9
Нека не ни дотяга да вършим добро, защото, ако не се уморяваме, своевременно ще пожънем.
Филипяни 1:9-11
9
И за това се моля: любовта ви да изобилства все повече и повече с познаване и всякакво разбиране,
10
за да разпознавате най-доброто и да бъдете искрени и без препънка за Деня на Христос,
11
изпълнени с плода на правдата, който е чрез Иисус Христос, за слава и хвала на Бога.
Филипяни 3:15
И така, нека ние, колкото от нас са съвършени, да мислим така; и ако вие мислите за нещо по друг начин, Бог и това ще ви открие.
1 Солунци 4:10
и вие наистина правите това към всичките братя по цяла Македония. Но ние ви умоляваме, братя, да преуспявате все повече и повече
2 Солунци 3:13
А на вас, братя, да не ви дотяга да вършите добро.
2 Петрово 1:5-8
5
точно затова, като положите всяко старание, прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта – познание,
6
на познанието – себеобуздание, на себеобузданието – търпение, на търпението – благочестие,
7
на благочестието – братолюбие и на братолюбието – любов.
8
Защото, ако тези добродетели се намират у вас и се умножават, те ви правят да не сте безделни, нито безплодни в познаването на нашия Господ Иисус Христос.
2 Петрово 3:14
Затова, възлюбени, като очаквате тези неща, старайте се да се намерите от Него в мир, чисти и непорочни.
Евреи 3:6
а Христос – като Син над Неговия дом. Неговият дом сме ние, ако държим здраво дръзновението и похвалата на надеждата докрай.
Евреи 3:14
Защото ние сме станали участници в Христос, ако удържим твърдо първоначалната си увереност докрай;
Евреи 10:22
нека пристъпваме с истинно сърце в пълна увереност на вярата, след като сърцата ни са били поръсени, за да се очистят от зла съвест, и тялото ни е било измито в чиста вода;
Исая 32:17
И делото на правдата ще бъде мир и действието на правдата ще бъде покой и сигурност до века.
Колосяни 2:2
за да се утешат сърцата им, като се свържат заедно в любов, за всички богатства на пълното проумяване, за познаването на тайната на Бога – Христос,
1 Солунци 1:5
защото нашето благовестие не дойде до вас само с думи, но също и със сила, със Светия Дух и с голяма увереност; както и знаете какви се показахме помежду ви заради вас.
2 Петрово 1:10
Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране, защото, като вършите тези неща, никога няма да се спънете.
1 Йоаново 3:14
Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята. Който не люби, стои в смърт.
1 Йоаново 3:19
От това ще познаем, че сме от истината, и ще успокоим сърцето си пред Него,
Евреи 6:18-20
18
така че чрез две неизменими неща, в които е невъзможно за Бога да лъже, да имаме голямо насърчение ние, които сме прибягнали да сграбчим поставената пред нас надежда,
19
която имаме като здрава и непоколебима котва за душата и която прониква в това, което е вътре, зад завесата,
20
където Иисус влезе за нас като предшественик и стана Първосвещеник според Мелхиседековия чин до века.
Римляни 5:2-5
2
чрез когото ние посредством вяра сме придобили достъп до тази благодат, в която стоим, и се хвалим с надеждата за Божията слава.
3
И не само това, но се и хвалим със скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост,
4
а твърдостта – опитност, а опитността – надежда,
5
а надеждата не посрамя, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Светия Дух, който ни е даден.
Римляни 8:24
Защото с тази надежда ние се спасихме; но надеждата, която се вижда, не е вече надежда; защото кой се надява за това, което вижда?
Римляни 8:25
Но ако се надяваме за онова, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме.
Римляни 12:12
радвайте се в надеждата; бъдете твърди в скръбта; постоянствайте в молитвата;
Римляни 15:13
И нека Бог на надеждата ви изпълни с всякаква радост и мир във вярата, така че да се преумножава надеждата ви чрез силата на Светия Дух.
1 Коринтяни 13:13
И така, остават тези трите: вяра, надежда и любов; но най-голямата от тях е любовта.
Галатяни 5:5
Защото ние чрез Духа очакваме изпълнението на надеждата за правдата чрез вяра.
Колосяни 1:5
заради надеждата, която се пази за вас на небесата, за която сте чули преди това в словото на истината на благовестието,
Колосяни 1:23
ако останете основани и твърди във вярата и без да се помръднете от надеждата на благовестието, което сте чули и което е било проповядвано в цялото творение под небесата, на което аз, Павел, станах служител.
2 Солунци 2:16
А Сам нашият Господ Иисус Христос и нашият Бог и Отец, който ни възлюби и по благодат ни даде вечна утеха и добра надежда,
2 Солунци 2:17
да утеши сърцата ви и да ги утвърди във всяко добро дело и слово.
1 Петрово 1:3-5
3
Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Иисус Христос, който според голямата Си милост ни новороди за жива надежда чрез възкресението на Иисус Христос от мъртвите,
4
за наследство нетленно и неопетнено, и което не повяхва, запазено на небесата за вас,
5
които с Божията сила сте пазени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време,
1 Петрово 1:21-5
1 Йоаново 3:1-3
1
Вижте каква любов ни е дал Отец – да се наречем Божии деца; а такива и сме. Затова светът не ни познава, защото Него не позна.
2
Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем като Него, защото ще Го видим Такъв, какъвто е.
3
И всеки, който има тази надежда в Него, очиства себе си, както Той е чист.
Евреи 3:6
а Христос – като Син над Неговия дом. Неговият дом сме ние, ако държим здраво дръзновението и похвалата на надеждата докрай.
Евреи 3:14
Защото ние сме станали участници в Христос, ако удържим твърдо първоначалната си увереност докрай;
Евреи 10:32-35
32
Припомняйте си също предишните дни, когато, след като бяхте просветлени, издържахте голяма борба от страдания,
33
когато понякога бяхте публично опозорявани с хули и оскърбления, а понякога – като съучастници на тези, които страдаха така.
34
Защото вие не само страдахте заедно с онези, които бяха в окови, но и посрещахте с радост разграбването на имота си, знаейки, че вие си имате по-добър и траен имот.
35
И така, не напускайте дръзновението си, за което имате голяма награда.
Матей 24:13
Но който устои докрай, той ще бъде спасен.
Откровение 2:26
А на този, който победи и който пази Моите дела докрай, ще дам власт над нациите;