Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Евреи 5:10
наречен от Бога първосвещеник според Мелхиседековия чин.
Евреи 6:20
където Иисус влезе за нас като предшественик и стана Първосвещеник според Мелхиседековия чин до века.
Евреи 7:3
без баща, без майка, без родословие, нямащ нито начало на дни, нито край на живот, а оприличен на Божия Син, остава завинаги свещеник.
Евреи 7:15
Това става още по-явно, тъй като по подобие на Мелхиседек се издига друг свещеник,
Евреи 7:17
защото се свидетелства: ?Ти си свещеник до века според Мелхиседековия чин.“
Евреи 7:21
защото те ставаха свещеници без заклеване, а Той – със заклеване от страна на Този, който Му казва: ?Господ се закле и няма да се разкае: Ти си свещеник до века!“ –
Псалми 110:4
ГОСПОД се закле и няма да се разкае: Ти си свещеник до века според Мелхиседековия чин!
Битие 14:18
Така и Мелхиседек, царят на Салим, който беше свещеник на Всевишния Бог, изнесе хляб и вино,
Битие 14:19
и го благослови, като каза: Благословен да бъде Аврам от Всевишния Бог, Владетел на небето и на земята!