Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Матей 5:48
И така, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец.
1 Коринтяни 2:6
Обаче ние говорим мъдрост между съвършените, но не мъдростта на този свят, нито на владетелите на този свят, които преминават;
Ефесяни 4:13
докато ние всички достигнем в единството на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота,
Филипяни 3:15
И така, нека ние, колкото от нас са съвършени, да мислим така; и ако вие мислите за нещо по друг начин, Бог и това ще ви открие.
Яков 3:2
Защото ние всички грешим в много неща; а който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае и цялото тяло.
Йов 6:30
Има ли неправда на езика ми? Не може ли небцето ми да различи лошото?
Йов 12:11
Ухото не изпитва ли думите, както небцето вкусва храната си?
Йов 34:3
защото ухото изпитва думи, както небцето вкусва храна.
Псалми 119:103
Колко са сладки за небцето ми Твоите думи, повече от мед в устата ми!
Песен на песните 1:3
Твоите масла имат приятно благоухание, името ти е като пречистено масло — затова те обичат девиците.
Песен на песните 2:3
Като ябълково дърво сред горските дървета, така е любимият ми сред синовете. Насладих се на сянката му и седнах, и плодът му бе сладък в устата ми.
Матей 6:22
Окото е светило на тялото. И така, ако окото ти е чисто, цялото ти тяло ще бъде осветено.
Матей 6:23
Но ако окото ти е зло, цялото ти тяло ще бъде помрачено. И така, ако светлината в теб е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината!
Ефесяни 1:18
като просветли очите на сърцето ви, за да знаете каква е надеждата на Неговото призоваване, какво е богатството на славата на Неговото наследство в светиите
Битие 3:5
Но Бог знае, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога — да познавате доброто и злото.
2 Царе 14:17
И слугинята ти каза: Моля те, нека думата на господаря ми, царя, бъде утешителна, защото както Божият ангел, така е и господарят ми, царят, да изслушва добро и зло. И ГОСПОД, твоят Бог, да бъде с теб.
3 Царе 3:9
Затова дай на слугата Си слушащо сърце, за да съди народа Ти и да различава между добро и зло, защото кой може да съди този Твой голям народ?
3 Царе 3:11
И Бог му каза: Понеже поиска това нещо и не поиска за себе си дълъг живот, нито поиска за себе си богатства, нито поиска живота на враговете си, а поиска за себе си разум, за да разбираш правосъдие,
Исая 7:15
Масло и мед ще яде, докато се научи да отхвърля лошото и да избира доброто;
Римляни 14:1
Приемайте слабия във вярата, но не за да спорите за мнения.
1 Коринтяни 2:14
Но естественият човек не възприема това, което е от Божия Дух, защото за него е глупост; и не може да го разбере, понеже то се преценява духовно.
1 Коринтяни 2:15
Но духовният човек преценява всичко, а него никой не преценява.
Филипяни 1:9
И за това се моля: любовта ви да изобилства все повече и повече с познаване и всякакво разбиране,
Филипяни 1:10
за да разпознавате най-доброто и да бъдете искрени и без препънка за Деня на Христос,
1 Солунци 5:21
но изпитвайте всичко; дръжте доброто.