Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Евреи 3:7
Затова, както казва Светият Дух: ?Днес, ако чуете гласа Му,
Евреи 3:8
не закоравявайте сърцата си както в преогорчението, както в деня на изкушението в пустинята,
2 Царе 23:1
А това са последните думи на Давид: Давид, синът на Есей, заяви; и мъжът, който бе издигнат нависоко, помазаникът на Бога на Яков и сладкият псалмист на Израил заяви:
2 Царе 23:2
Духът на ГОСПОДА говори чрез мен и Неговото слово Е на езика ми.
Матей 22:43
Каза им: Тогава как Давид чрез Духа Го нарича Господ, като казва:
Марк 12:36
Сам Давид каза чрез Светия Дух: "Каза Господ на моя Господ: Седи от дясната Ми страна, докато положа враговете Ти под краката Ти."
Лука 20:42
Защото сам Давид казва в книгата на псалмите: ?Каза Господ на моя Господ: Седи от дясната Ми страна,
Деяния 2:29
Братя, нека да ви кажа свободно за патриарха Давид, че и умря, и беше погребан, и гробът му е при нас и до днес.
Деяния 2:31
той предвидя и каза за възкресението на Христос, че нито Той беше оставен в ада, нито плътта Му видя изтление.
Деяния 28:25
И понеже не бяха съгласни помежду си, тръгнаха да се разотиват, след като Павел им каза една дума: Добре е казал Светият Дух чрез пророк Исая на бащите ви, когато е рекъл:
Евреи 3:7
Затова, както казва Светият Дух: ?Днес, ако чуете гласа Му,
Евреи 3:15
докато се казва: ?Днес, ако чуете гласа Му, не закоравявайте сърцата си както в преогорчението.“
Псалми 95:7
Защото Той е нашият Бог и ние сме народът на пасбището Му и овцете на ръката Му. Днес, ако чуете гласа Му,
3 Царе 6:1
И в четиристотин и осемдесетата година след излизането на израилевите синове от египетската земя, в четвъртата година от царуването на Соломон над Израил, в месец Зив, който е вторият месец, той започна да строи ГОСПОДНИЯ дом.
Деяния 13:20-23
20
След това им дава съдии за около четиристотин и петдесет години, до пророк Самуил.
21
После поискаха цар и Бог им даде Саул, сина на Кис, мъж от вениаминовото племе, за четиридесет години.
22
И като го махна, им издигна Давид за цар, за когото и свидетелства, като каза: ?Намерих Давид, сина на Есей, човек според сърцето Ми, който ще изпълни цялата Ми воля.“
23
От неговото потомство Бог според обещанието Си издигна на Израил Спасител, Иисус,