Евреи 4:3
Защото ние, повярвалите, влизаме в тази почивка, както каза Бог: ?Така се заклех в гнева Си: Те няма да влязат в Моята почивка!“; макар и делата Му да са били свършени още при основаването на света.
Евреи 3:11
Така се заклех в гнева Си: Те няма да влязат в Моята почивка!“