Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Евреи 4:11
Затова, нека се постараем да влезем в тази почивка, за да не падне някой в същия пример на непокорство.
Евреи 2:1-3
1
Затова ние сме длъжни да внимаваме още повече на това, което сме чули, за да не би да се разминем с целта.
2
Защото, ако словото, изговорено чрез ангели, беше твърдо и всяко престъпление и непокорство получи справедлива отплата,
3
то как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което отначало беше прогласено от Господа и беше потвърдено между нас от тези, които го бяха чули,
Евреи 12:15
като внимавате да не би някой да не достигне до Божията благодат; да не би да поникне някой горчив корен, който да ви смущава, така че мнозина да се осквернят от него;
Евреи 12:25
Внимавайте да не отхвърлите Този, който говори; защото, ако не избегнаха наказанието онези, които отхвърлиха този, който ги предупреждаваше на земята, колко повече не ще избегнем ние, ако се отвърнем от Онзи, който предупреждава от небесата,
Евреи 13:7
Помнете онези, които ви ръководят, които са ви говорили Божието слово, и подражавайте на вярата им, като гледате следствията от техния начин на живот.
Притчи 14:16
Мъдрият се бои и се отклонява от злото, а безумният се хвърля напред и е самонадеян.
Притчи 28:14
Блажен онзи човек, който винаги се бои, а който закоравява сърцето си, ще падне в бедствие.
Еремия 32:40
И ще сключа с тях вечен завет, че няма да се отвърна от тях да им правя добро; и ще вложа в сърцата им страх от Мен, за да не отстъпят от Мен.
Римляни 11:20
Добре! Те бяха отрязани поради неверие, а ти стоиш поради вяра. Не бъди високомерен, а се бой.
1 Коринтяни 10:12
Затова, който мисли, че стои, нека внимава да не падне.
Евреи 4:9
Следователно, за Божия народ остава съботна почивка.
Числа 14:34
Според броя на дните, за които разузнахте земята, четиридесет дни, по един ден за една година, четиридесет години ще теглите заради беззаконията си и ще познаете какво е Аз да се отвърна.
1 Царе 2:30
Затова ГОСПОД, Израилевият Бог, заявява: Аз наистина казах, че твоят дом и домът на баща ти ще ходят пред Мен до века. Но сега ГОСПОД казва: Далеч от Мен това! Защото онези, които Ме почитат, и Аз ще ги почета, а онези, които Ме презират, ще бъдат счетени за нищо.
Римляни 3:3
Тогава какво? Ако някои бяха неверни, тяхната невярност ще унищожи ли Божията вярност?
Римляни 3:4
Да не бъде! Но нека признаваме, че Бог е истинен, а всеки човек – лъжлив, както е писано: ?за да се оправдаеш в думите Си и да победиш, когато се съдиш.“
2 Тимотей 2:13
Ако сме неверни, Той остава верен, защото не може да се отрече от Себе Си.
Евреи 4:3-5
3
Защото ние, повярвалите, влизаме в тази почивка, както каза Бог: ?Така се заклех в гнева Си: Те няма да влязат в Моята почивка!“; макар и делата Му да са били свършени още при основаването на света.
4
Защото някъде Той е говорил за седмия ден така: ?И Бог си почина на седмия ден от всичките Си дела“;
5
и пак на това място: ?Няма да влязат в Моята почивка!“
Евреи 3:11
Така се заклех в гнева Си: Те няма да влязат в Моята почивка!“
Матей 7:21-23
21
Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! — ще влезе в небесното царство, а който върши волята на Моя Отец, който е на небесата.
22
В онзи ден мнозина ще Ми кажат: Господи! Господи! Не в Твоето ли Име пророкувахме, не в Твоето ли Име демони изгонвахме, и не в Твоето ли Име направихме много чудеса? —
23
но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал, махнете се от Мен вие, които вършите беззаконие!
Матей 7:26-23
Матей 7:27-23
Матей 24:48-51
48
Но ако онзи зъл слуга каже в сърцето си: Господарят ми се бави;
49
и започне да бие съслужителите си и да яде и пие с пияниците,
50
господарят на онзи слуга ще дойде в ден, в който той не го очаква, и в час, който той не знае,
51
и като го посече, ще определи неговата участ с лицемерите. Там ще бъде плач и скърцане със зъби.
Матей 25:1-3
1
Тогава небесното царство ще се сравни с десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца.
2
А от тях пет бяха разумни и пет – неразумни.
3
Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си.
Лука 12:45
Но ако онзи слуга каже в сърцето си: Господарят ми се забави; и започне да бие слугите и слугините, да яде, да пие и да се напива,
Лука 12:46
то господарят на онзи слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква, и в час, който не знае, и като го посече, ще определи неговата участ с невярващите.
Лука 13:25-30
25
След като стане домакинът и затвори вратата, и вие, като останете навън и започнете да хлопате на вратата и да казвате: Господи, отвори; Той в отговор ще ви каже: Не ви зная откъде сте.
26
Тогава ще започнете да казвате: Ядохме и пихме пред Теб и по нашите улици си поучавал.
27
А Той ще каже: Казвам ви, не ви зная откъде сте; махнете се от Мен всички вие, които вършите неправда.
28
Ще бъде плач и скърцане със зъби, когато видите Авраам, Исаак, Яков и всички пророци в Божието царство, а себе си – изпъдени навън.
29
И ще дойдат от изток и запад, от север и юг и ще седнат в Божието царство.
30
И ето, има последни, които ще бъдат първи, и има първи, които ще бъдат последни.
Римляни 3:23
защото всички съгрешиха и са лишени от Божията слава,
1 Коринтяни 9:26
Затова, аз така тичам — не като към нещо неизвестно; така удрям — не като че бия въздуха;
1 Коринтяни 9:27
а уморявам тялото си и го поробвам, да не би проповядвайки на другите, аз самият да стана неодобрен.