Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Евреи 10:19-23
19
И така, братя, като имаме дръзновение да влезем в светилището чрез кръвта на Иисус,
20
през един нов и жив път, който Той е открил за нас през завесата, тоест плътта Си,
21
и като имаме велик Свещеник над Божия дом,
22
нека пристъпваме с истинно сърце в пълна увереност на вярата, след като сърцата ни са били поръсени, за да се очистят от зла съвест, и тялото ни е било измито в чиста вода;
23
нека държим неотстъпно изповядването на надеждата, защото е верен Този, който е дал обещанието;
Евреи 13:6
Така че ние смело можем да кажем: ?Господ ми е помощник, няма да се убоя; какво ще ми стори човек?“
Римляни 8:15-17
15
Защото не сте приели дух на робство, за да се страхувате отново, а сте приели Дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва, Отче!
16
Така Самият Дух свидетелства с нашия дух, че сме Божии деца.
17
И ако сме деца, тогава сме и наследници – наследници на Бога и сънаследници с Христос; и ако страдаме с Него, и да се прославим с Него.
Ефесяни 2:18
Защото чрез Него и едните, и другите имаме достъп в един Дух до Отца.
Ефесяни 3:12
в когото ние имаме дръзновение и достъп с увереност чрез вярата в Него.
Евреи 9:5
и над него – херувимите на славата, които осеняваха умилостивилището; за които неща сега не е време да говорим подробно.
Изход 25:17-22
22
Там ще се срещам с теб; и отгоре на умилостивилището измежду двата херувима, които са върху ковчега на свидетелството, ще говоря с теб за всичко, което ще ти заповядам за израилевите синове.
21
Да положиш умилостивилището върху ковчега, а в ковчега да сложиш свидетелството, което ще ти дам.
20
И херувимите да бъдат с разперени отгоре криле и да покриват с крилете си умилостивилището; и лицата им да са едно срещу друго, към умилостивилището да бъдат обърнати лицата на херувимите.
19
Да направиш един херувим на единия край и един херувим на другия край; херувимите да направите част от самото умилостивилище на двата му края.
18
И да направиш два херувима от злато, изковани да ги направиш, на двата края на умилостивилището.
17
Да направиш умилостивилище от чисто злато, два лакътя и половина дълго и лакът и половина широко.
Левит 16:2
ГОСПОД каза на Мойсей: Кажи на брат си Аарон да не влиза по всяко време в светилището, което е зад завесата, пред умилостивилището, което е върху ковчега, за да не умре; защото Аз ще се явявам в облака върху умилостивилището.
1 Летописи 28:11
И Давид даде на сина си Соломон плана на предверната зала на храма и на сградите му, и на съкровищниците му, и на горните му стаи, и на вътрешните му стаи, и на мястото на умилостивилището,
Исая 27:11
Когато клоните му изсъхнат, ще се отчупят, жени ще дойдат и ще ги запалят. Понеже не са разумен народ, затова Творецът им няма да ги пожали и Създателят им няма да се смили за тях.
Исая 55:6
Търсете ГОСПОДА, докато може да бъде намерен; призовавайте Го, докато е близо.
Исая 55:7
Нека остави безбожният пътя си и човекът на греха — помислите си; нека се обърне към ГОСПОДА и Той ще се смили над него; и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро.
Матей 7:7-11
7
Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори;
8
защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на този, който хлопа, ще се отвори.
9
Има ли между вас човек, който, ако му поиска син му хляб, ще му даде камък,
10
или ако поиска риба, ще му даде змия?
11
И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече вашият Отец, който е на небесата, ще даде добро на тези, които искат от Него!
2 Коринтяни 12:8-10
8
За това нещо три пъти се молих на Господа да се махне от мен;
9
и Той ми каза: Достатъчна ти е Моята благодат; защото силата Ми се показва съвършена в немощ. И така, с голяма радост ще се похваля по-скоро с немощите си, за да почива на мен Христовата сила.
10
Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в страхове заради Христос; защото, когато съм немощен, тогава съм силен.
Филипяни 4:6
Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте молбите си на Бога с благодарение;
Филипяни 4:7
и Божият мир, който превъзхожда всеки разум, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Иисус.
1 Петрово 2:10
които някога не бяхте народ, а сега сте Божи народ, не бяхте получили милост, а сега сте получили.