Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Деяния 4:2
възмутени за това, че те поучаваха народа и проповядваха в Името на Иисус възкресението от мъртвите.
Деяния 10:40-42
40
Него Бог възкреси на третия ден и Му даде да се яви –
41
не на целия народ, а на свидетели, предварително избрани от Бога – на нас, които ядохме и пихме с Него, след като възкръсна от мъртвите.
42
И ни поръча да проповядваме на народа и да свидетелстваме, че Той е определеният от Бога Съдия на живите и мъртвите.
Деяния 13:30
Но Бог Го възкреси от мъртвите.
Деяния 13:31
И в продължение на много дни Той се явяваше на тези, които се бяха изкачили с Него от Галилея в Ерусалим, които сега са Негови свидетели пред народа.
Деяния 17:31
защото е назначил ден, когато ще съди света справедливо чрез Човека, когото е определил; за което е дал уверение на всички, като Го е възкресил от мъртвите.
Деяния 17:32
А като чуха за възкресението на мъртвите, едни се подиграваха, а други казаха: Пак ще те слушаме за това.
Деяния 25:19
а имаха против него спорове за техните си вярвания и за някой си Иисус, който бил умрял, за когото Павел твърдеше, че е жив.
Битие 18:14
Има ли нещо невъзможно за ГОСПОДА? В определеното време ще се върна при теб, догодина по това време, и Сара ще има син.
Матей 22:29-32
29
А Иисус в отговор им каза: Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила.
30
Защото във възкресението нито се женят, нито се омъжват, а са като (Божии) ангели на небето.
31
А за възкресението на мъртвите не сте ли чели онова, което ви е говорено от Бога, който казва:
32
?Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов“? Той не е Бог на мъртвите, а на живите.
Лука 1:37
Защото за Бога няма нищо невъзможно.
Лука 18:27
А Той каза: Невъзможното за хората е възможно за Бога.
Йоан 5:28
Не се чудете на това; защото иде часът, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му
Йоан 5:29
и ще излязат: онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот; а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане.
1 Коринтяни 15:12-20
12
Но ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как някои между вас казват, че няма възкресение на мъртвите?
13
Ако няма възкресение на мъртвите, тогава и Христос не е бил възкресен.
14
А ако Христос не е бил възкресен, тогава нашата проповед е празна и вашата вяра също е празна.
15
При това, ние се намираме в положение на Божии лъжесвидетели, защото свидетелствахме за Бога, че е възкресил Христос, когото Той няма да е възкресил, ако мъртвите наистина не се възкресяват.
16
Защото, ако мъртвите не се възкресяват, тогава и Христос не е бил възкресен;
17
а ако Христос не е бил възкресен, вашата вяра е суетна; вие сте още в греховете си.
18
Тогава и тези, които са починали в Христос, са погинали.
19
Ако се надяваме на Христос само в този живот, то от всичките хора ние сме най-окаяните.
20
Но сега Христос е възкресен от мъртвите и стана първият плод от починалите.
Филипяни 3:21
който ще преобрази нашето унижено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло според действието на Неговата сила, с която Той може да покори всичко на Себе Си.