Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Деяния 9:19-22
19
И като прие храна, доби сила. И Савел преседя няколко дни с учениците в Дамаск.
20
И веднага започна да проповядва по синагогите за Иисус, че Той е Божият Син.
21
И всички, които го слушаха, се удивляваха и казваха: Не е ли това този, който в Ерусалим съсипвал онези, които призовавали това име, и затова е дошъл и тук – за да ги закара вързани при главните свещеници?
22
Но Савел ставаше все по-силен и объркваше юдеите, които живееха в Дамаск, като доказваше, че този Иисус е Христос.
Деяния 11:26-30
26
и като го намери, го доведе в Антиохия. И цяла година те се събираха в църквата и научиха голямо множество. И първо в Антиохия учениците бяха наречени християни.
27
И през тези дни слязоха пророци от Ерусалим в Антиохия.
28
И един от тях на име Агав стана и обяви чрез Духа, че ще настане голям глад по целия свят, какъвто и настана в дните на Клавдий.
29
Тогава учениците наредиха да изпратят помощ на братята, които живееха в Юдея – всеки според състоянието си –
30
което и направиха, като я изпратиха до старейшините чрез ръцете на Варнава и Савел.
Деяния 9:28
И той беше с тях, като влизаше и излизаше в Ерусалим и говореше дързостно в Името на Господ Иисус,
Деяния 9:29
и говореше, и спореше с гръцките юдеи; а те търсеха случай да го убият.
Деяния 22:17
И като се върнах в Ерусалим, когато се молех в храма, изпаднах в състояние на видение
Деяния 22:18
и Го видях да ми казва: Побързай да излезеш скоро от Ерусалим, защото няма да приемат твоето свидетелство за Мен.
Деяния 26:17
като те изваждам от юдейския народ и от езичниците, между които те пращам,
Деяния 13:46-48
46
Но Павел и Варнава говориха дързостно и казаха: Нужно беше да се възвести първо на вас Божието слово; но понеже го отхвърляте и считате себе си недостойни за вечния живот, ето, обръщаме се към езичниците.
47
Защото така ни заповяда Господ: ?Поставих Те за светлина на народите, за да бъдеш за спасение до края на земята.“
48
И езичниците, като чуха това, се радваха и славеха Господното слово; и повярваха всички, които бяха определени за вечен живот.
Деяния 14:16-21
16
който през миналите поколения е оставял всичките народи да ходят по своите пътища,
17
макар и да не е преставал да свидетелства за Себе Си, като е правил добрини и ни е давал от небето дъждове и плодоносни времена, и е пълнил сърцата ни с храна и радост.
18
И като говореха това, те едва възпряха множествата да не им принасят жертва.
19
Между това дойдоха юдеи от Антиохия и Икония, които убедиха народа; и те биха Павел с камъни и го извлякоха вън от града, като мислеха, че е умрял.
20
Но когато учениците се събраха около него, той стана и влезе в града; и на другия ден отиде с Варнава в Дервия.
21
И след като проповядваха благовестието в този град и направиха много ученици, пак се върнаха в Листра, Икония и Антиохия,
Деяния 22:21
Но Той ми каза: Иди, защото ще те изпратя далеч между езичниците.
Деяния 22:22
До тази дума го слушаха, а тогава извикаха със силен глас: Да се махне такъв от земята, защото не бива да живее!
Римляни 11:18-20
18
не се хвали срещу клоните. Но ако се хвалиш, знай, че не ти държиш корена, а коренът – теб.
19
Но ще кажеш: Бяха отрязани клони, за да бъда присаден аз.
20
Добре! Те бяха отрязани поради неверие, а ти стоиш поради вяра. Не бъди високомерен, а се бой.
Деяния 2:38
А Петър им каза: Покайте се и нека всеки от вас се кръсти в Името на Иисус Христос за прощаване на греховете ви; и ще приемете дара на Светия Дух.
Деяния 3:19
Затова, покайте се и се обърнете, за да се заличат греховете ви и да дойдат освежителни времена от лицето на Господа
Деяния 11:18
Като чуха това, те се успокоиха и славеха Бога, като казваха: И така, Бог и на езичниците даде покаяние за живот.
Деяния 17:30
Бог, без да държи сметка за времената на невежеството, сега заповядва на всички хора навсякъде да се покаят,
Деяния 20:21
като проповядвах и на юдеи, и на гърци покаяние пред Бога и вяра в нашия Господ Иисус Христос.
Еремия 31:19
Защото откакто се върнах, се разкаях и откакто бях доведен до разбиране, се удрям по бедрото. Засрамих се и даже се покрих със срам, защото нося позора на младостта си.
Еремия 31:20
Ефрем скъп син ли Ми е? Мило дете ли е? Защото колкото пъти говоря против него, все още го помня. Затова сърцето Ми се вълнува за него и със сигурност ще му окажа милост, заявява ГОСПОД.
Езекил 18:30-32
30
Затова ще ви съдя всекиго според пътищата му, доме израилев, заявява Господ БОГ. Покайте се и се обърнете от всичките си престъпления, за да не ви стане това препънка за беззаконие.
31
Отхвърлете от себе си всичките си престъпления, които вършихте, и си направете ново сърце и нов дух! Защо да умрете, доме израилев?
32
Защото Аз нямам благоволение в смъртта на умиращия, заявява Господ БОГ. Затова обърнете се и живейте!
Матей 3:2
Покайте се, понеже наближи небесното царство.
Матей 4:17
Оттогава Иисус започна да проповядва, като казваше: Покайте се, защото наближи небесното царство.
Матей 9:13
Но идете и се научете какво значи това: ?Милост искам, а не жертва“, защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните (на покаяние).
Матей 21:30-32
30
Отиде и при втория и му каза същото. А той в отговор каза: Аз ще ида, господине! -- и не отиде.
31
Кой от двамата изпълни бащината си воля? Казаха Му: Първият. Иисус им рече: Истина ви казвам, че бирниците и блудниците ви изпреварват в Божието царство.
32
Защото Йоан дойде при вас в пътя на правдата и не му повярвахте, бирниците обаче и блудниците му повярваха. А вие, като видяхте това, даже не се разкаяхте след това да му повярвате.
Марк 6:12
И те излязоха и проповядваха, че хората трябва да се покаят.
Лука 13:3
Казвам ви: не; но ако не се покаете, всички така ще загинете.
Лука 13:5
Казвам ви: не; но ако не се покаете, всички така ще загинете.
Лука 15:7
Казвам ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, отколкото за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние.
Лука 15:10
Също така, казвам ви, има радост пред Божиите ангели за един грешник, който се кае.
Лука 24:46
И им каза: Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден,
Лука 24:47
и че трябва да се проповядва покаяние и прощение на греховете в Негово Име на всички народи, като се започне от Ерусалим.
Римляни 2:4
Или презираш богатството на Неговата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост те води към покаяние?
2 Коринтяни 7:10
Защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, за което не съжаляваш; но скръбта на света докарва смърт.
2 Тимотей 2:25
с кротост да увещава онези, които се противопоставят, та дано Бог да им даде покаяние, за познаване на истината
2 Тимотей 2:26
и да изтрезнеят, и се освободят от примката на дявола, от когото са били уловени, за да вършат неговата воля.
Откровение 2:5
И така, спомни си откъде си паднал и се покай, и върши първите си дела; ако ли не, ще дойда при теб (скоро) и ще отместя светилника ти от мястото му, ако не се покаеш.
Откровение 2:21
И Аз й дадох време да се покае за блудството си, но тя не се покая.
Откровение 3:3
Затова помни как си приел и чул, и го пази, и се покай! И така, ако не бодърстваш, ще дойда като крадец и няма да знаеш в кой час ще дойда върху теб.
Откровение 16:11
и похулиха небесния Бог заради болките си и раните си, и не се покаяха за делата си.
Деяния 9:35
И всички, които живееха в Лида и в Сарон, го видяха и се обърнаха към Господа.
Деяния 14:15
Мъже, защо правите това? И ние сме хора със същото естество като вас и ви благовестяваме да се обърнете от тези суети към живия Бог, който е направил небето, земята, морето и всичко, което е в тях;
Деяния 15:19
Затова аз съм на мнение да не създаваме трудности на тези измежду езичниците, които се обръщат към Бога,
Псалми 22:27
Ще си спомнят и ще се обърнат към ГОСПОДА всичките земни краища и ще се поклонят пред Теб всичките племена на народите,
Плач Еремиев 3:40
Нека изследваме и изпитаме пътищата си и нека се върнем при ГОСПОДА!
Осия 12:6
А ти се обърни към своя Бог, пази милост и правосъдие и постоянно се надявай на своя Бог!
Осия 14:2
Вземете със себе си думи и се върнете при ГОСПОДА! Кажете Му: Отнеми всяко беззаконие и приеми доброто, и ще отдадем жертва от устните си.
Лука 1:16
И ще обърне мнозина от израилевите синове към Господа, техния Бог.
2 Коринтяни 3:16
но когато Израил се обърне към Господа, покривалото се отмахва.
1 Солунци 1:9
Защото самите те разказват за нас – какъв достъп сме имали при вас и как сте се обърнали към Бога от идолите, за да служите на живия и истинен Бог
Исая 55:7
Нека остави безбожният пътя си и човекът на греха — помислите си; нека се обърне към ГОСПОДА и Той ще се смили над него; и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро.
Матей 3:8
Затова, принасяйте плодове, достойни за покаяние;
Лука 3:8-14
8
Затова, принасяйте плодове достойни за покаяние и не започвайте да си казвате: Имаме Авраам за баща. Защото ви казвам, че Бог може и от тези камъни да въздигне деца на Авраам.
9
А и брадвата лежи вече при корена на дърветата; и така, всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огън.
10
И множествата го питаха, като казваха: Тогава какво да правим?
11
А той в отговор им каза: Който има две ризи, нека даде на този, който няма; и който има храна, нека прави същото.
12
Дойдоха да се кръстят и бирници и му казаха: Учителю, ние какво да правим?
13
А той им каза: Не изисквайте нищо повече от това, което ви е определено.
14
Питаха го и военнослужещи, като казаха: А ние какво да правим? Каза им: Не насилвайте никого и не наклеветявайте; и се задоволявайте със заплатите си.
Лука 19:8
А Закхей стана и каза на Господа: Господи, ето давам половината от имота си на бедните и ако някак съм ограбил някого несправедливо, му връщам четворно.
Лука 19:9
И Иисус му каза: Днес стана спасение на този дом; защото и този е син на Авраам.
Ефесяни 4:17-32
17
И така, това казвам и заявявам в Господа: да не живеете вече така, както живеят езичниците – по своя суетен ум,
18
помрачени в разума и отчуждени от Божия живот поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на тяхното сърце,
19
които, изгубили всякакво чувство, са се предали на разпътство, за да вършат ненаситно всякаква нечистота.
20
Но вие не така сте познали Христос;
21
ако наистина сте Го чули и сте научени в Него, както е истината в Иисус,
22
че, що се отнася до предишното ви поведение, вие сте съблекли стария човек, който тлее в измамните страсти,
23
и бивате обновявани в духа на своя ум,
24
и сте облекли новия човек, създаден по образа на Бога в истинска правда и святост.
25
Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина; защото ние сме части един на друг.
26
Гневете се, но не съгрешавайте, слънцето да не залезе в разгневяването ви;
27
и не давайте място на дявола.
28
Който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си доброто, за да има да отдели и за този, който има нужда.
29
Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а само онова, което е добро за изграждане според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат.
30
И не наскърбявайте Светия Божи Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението.
31
Нека всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула заедно с всяка злоба да се махнат от вас;
32
и бъдете благи един към друг, милостиви; прощавайте си един на друг, също както и Бог в Христос е простил на вас.
Ефесяни 5:1-25
1
И така, бъдете подражатели на Бога като възлюбени деца
2
и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и предаде Себе Си за нас като принос и жертва на Бога за благоуханна миризма.
3
А блудство и всякаква нечистота или сребролюбие да не се даже споменават между вас, както прилича на светии,
4
нито срамни или празни приказки, нито подигравки, които са неприлични неща, а по-добре благодарете.
5
Защото знайте със сигурност, че нито един блудник или нечист, или сребролюбец – който е идолопоклонник – няма наследство в царството на Христос и на Бога.
6
Никой да не ви мами с празни думи, защото поради тези неща идва Божият гняв върху синовете на непокорството.
7
И така, не ставайте техни съучастници.
8
Защото някога бяхте тъмнина, но сега сте светлина в Господа. Живейте като деца на светлината –
9
защото плодът на светлината се състои във всяка доброта, правда и истина –
10
като опитвате кое е благоугодно на Господа.
11
И нямайте нищо общо с безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте,
12
защото е срамно дори да се говори за това, което те скришно вършат.
13
А всичко, което се изобличава, става явно чрез светлината, понеже всяко нещо, което става явно, е светлина.
14
Затова е казано: ?Събуди се ти, който спиш, и стани от мъртвите, и ще те осветли Христос.“
15
И така, внимавайте добре как се държите – не като глупави, а като мъдри,
16
като изкупувате благоприятното време, понеже дните са лоши.
17
Затова не бъдете неразумни, а проумявайте каква е Господната воля.
18
И не се опивайте с вино, следствието от което е разпътство, а се изпълвайте с Духа;
19
като си говорите с псалми и химни, и духовни песни, като пеете и възпявате в сърцето си Господа;
20
като винаги благодарите за всичко на Бог и Отец в Името на нашия Господ Иисус Христос;
21
подчинявайте се един на друг в страх от Христос:
22
жените – на своите мъже, както на Господа,
23
защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, като Той е Спасител на тялото.
24
Но както църквата се подчинява на Христос, така и жените нека се подчиняват във всичко на мъжете си.
25
Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея,
Ефесяни 6:1-9
1
Деца, покорявайте се на родителите си в Господа, защото това е правилно.
2
?Почитай баща си и майка си“ – което е първата заповед с обещание –
3
?за да ти бъде добре и да живееш много години на земята.“
4
И вие, бащи, не дразнете децата си, а ги възпитавайте в Господното възпитание и наставление.
5
Слуги, покорявайте се на земните си господари със страх и трепет, с простота на сърцето си, като на Христос;
6
не само за пред очи, като че угаждате на хора, а като Христови слуги, изпълняващи от душа Божията воля;
7
и служете с добра воля, като на Господа, а не като на хора,
8
като знаете, че всеки, каквото добро направи, това ще получи от Господа – бил той роб или свободен.
9
И вие, господари, правете същото на тях, като се въздържате от заплашване, като знаете, че и вашият, и техният Господар е Един и Същ на небесата и в Него няма пристрастие.
Тит 2:2-13
2
старите мъже да бъдат трезви, сериозни, разбрани, здрави във вярата, в любовта, в търпението.
3
Така също и старите жени да имат поведение съответно на светостта, да не са клеветници, нито отдадени много на вино, да поучават това, което е добро,
4
за да учат младите жени да обичат мъжете си и децата си,
5
да са разбрани, целомъдрени, да работят по домовете си, да са благи, подчинени на мъжете си, за да не се хули Божието слово.
6
Така също увещавай и младите мъже да бъдат разбрани,
7
като във всичко показваш себе си пример за добри дела – в поучението си показвай непоквареност, сериозност,
8
здраво и безукорно говорене, за да се засрами този, който се противопоставя, като няма какво лошо да каже за нас.
9
Увещавай слугите да се подчиняват на господарите си, да им угаждат във всичко, като не им противоречат,
10
да не присвояват чуждо, а да показват винаги съвършена вярност, за да украсяват във всичко учението на Бога, нашия Спасител.
11
Защото се яви Божията благодат, която носи спасение за всичките хора,
12
като ни учи да се отречем от нечестието и светските страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят,
13
като очакваме блажената надежда и явяването на славата на нашия велик Бог и Спасител Иисус Христос,
1 Петрово 1:14-16
14
Като деца на послушанието не се съобразявайте с предишните страсти, които имахте във вашето незнание,
15
а както е свят Този, който ви е призовал, така бъдете и вие свети в цялото си поведение,
16
защото е писано: „Бъдете свети, понеже Аз съм свят.“
1 Петрово 2:9-12
9
Но вие сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестявате добродетелите на Този, който ви призова от тъмнината в Своята чудна светлина,
10
които някога не бяхте народ, а сега сте Божи народ, не бяхте получили милост, а сега сте получили.
11
Възлюбени, умолявам ви, като пришълци и чужденци на света да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата,
12
да живеете благоприлично между езичниците, така че за каквото ви хулят като злосторници, да могат чрез добрите ви дела, които виждат, да прославят Бога в деня на посещението.
1 Петрово 4:2-5
2
за да живеете през останалото в плътта време не вече по човешките страсти, а по Божията воля.
3
Защото достатъчно е миналото време, когато постъпвахте като езичниците, като живеехте в разпуснатост, страсти, пиянство, гуляи, опивания и омразни идолослужения.
4
Затова те се и чудят и ви хулят, че не тичате в същия поток на разпуснатостта,
5
но те ще отговарят пред Онзи, който е готов да съди живите и мъртвите.
2 Петрово 1:5-8
5
точно затова, като положите всяко старание, прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта – познание,
6
на познанието – себеобуздание, на себеобузданието – търпение, на търпението – благочестие,
7
на благочестието – братолюбие и на братолюбието – любов.
8
Защото, ако тези добродетели се намират у вас и се умножават, те ви правят да не сте безделни, нито безплодни в познаването на нашия Господ Иисус Христос.