Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Деяния 9:6-9
6
И той, треперещ и поразен, каза: Господи, какво искаш да направя? А Господ му каза: Стани и иди в града, и ще ти се каже какво трябва да правиш.
7
А мъжете, които го придружаваха, стояха като вцепенени, понеже чуха гласа, а не видяха никого.
8
И Савел стана от земята и като отвори очите си, не виждаше нищо; и като го водеха за ръка, го заведоха в Дамаск.
9
И три дни той не виждаше и нито яде, нито пи.
Деяния 22:10
И казах: Какво да направя, Господи? И Господ ми каза: Стани и иди в Дамаск, и там ще ти се каже всичко, което ти е определено да направиш.
Деяния 9:15
Но Господ му каза: Иди, защото той Ми е избран съд, за да носи Моето Име пред езичници, царе и израилеви синове.
Деяния 9:16
Защото Аз ще му покажа колко много трябва да пострада той заради Моето Име.
Деяния 13:1-4
1
А в църквата, която беше в Антиохия, имаше някои пророци и учители: Варнава и Симеон, наречен Нигер, киринеецът Луций, Манаин, който беше възпитан заедно с четверовластника Ирод, и Савел.
2
И като служеха на Господа и постеха, Светият Дух каза: Отделете Ми Варнава и Савел за работата, за която съм ги призовал.
3
Тогава, като постиха и се помолиха, положиха ръце на тях и ги изпратиха.
4
И така, изпратени от Светия Дух, те слязоха в Селевкия и оттам отплаваха за Кипър.
Деяния 22:14
А той каза: Бог на бащите ни те е предназначил да познаеш Неговата воля и да видиш Праведника, и да чуеш гласа от Неговите уста,
Деяния 22:15
защото ще бъдеш Негов свидетел пред всичките хора за това, което си видял и чул.
Деяния 1:17
Защото той се числеше към нас и получи дял в това служение.
Деяния 1:25
да вземе дела на това служение и апостолство, от което отстъпи Юда, за да отиде на своето си място.
Деяния 6:4
А ние ще постоянстваме в молитвата и в служението на словото.
Деяния 20:24
Но не ме е грижа за нищо, нито ми е скъп животът, стига само да завърша с радост пътя си и служението, което приех от Господ Иисус – да проповядвам благовестието на Божията благодат.
Деяния 21:19
И като ги поздрави, им разказа едно по едно всичко, което Бог беше извършил между езичниците чрез неговото служение.
Римляни 1:5
чрез когото получихме благодат и апостолство, за да покоряваме на вярата всички народи в Неговото Име,
Римляни 15:16
да бъда служител на Иисус Христос между езичниците, като свещенослужа в Божието благовестие, за да бъдат езичниците благоприятен принос, осветен от Светия Дух.
2 Коринтяни 4:1
Затова, като имаме това служение, както придобихме милост, не се обезсърчаваме;
2 Коринтяни 5:18
А всичко е от Бога, който ни примири със Себе Си чрез (Иисус) Христос и ни даде служение на примирение,
Ефесяни 3:7
на което станах служител според дара на Божията благодат, който ми е даден според действието на Неговата сила.
Ефесяни 3:8
На мен, най-нищожния от всички светии, се даде тази благодат – да благовествам сред езичниците неизследимото богатство на Христос
Колосяни 1:7
което и научихте от нашия възлюбен съработник Епафрас, който е верен служител на Христос за вас;
Колосяни 1:23
ако останете основани и твърди във вярата и без да се помръднете от надеждата на благовестието, което сте чули и което е било проповядвано в цялото творение под небесата, на което аз, Павел, станах служител.
Колосяни 1:25
на която станах служител според Божието настойничество, което ми беше възложено за вас, за да изпълня словото на Бога,
1 Солунци 3:2
и изпратихме Тимотей, нашия брат и съработник на Бога, и съработник в благовестието на Христос, да ви утвърди и да ви утеши във вярата ви,
1 Тимотей 1:12
Благодаря на Христос Иисус, нашия Господ, който ми даде сила, че ме счете за верен и ме постави на това служение –
1 Тимотей 4:6
В това като съветваш братята, ще бъдеш добър служител на Иисус Христос, хранен с думите на вярата и доброто учение, което си последвал.
2 Тимотей 4:5
Но ти бъди трезв във всичко, понасяй страдания, върши работата на благовестител, изпълни докрай службата си.
Деяния 18:9
И Господ каза на Павел нощем във видение: Не бой се, а говори и не млъквай,
Деяния 18:10
защото Аз съм с теб и никой няма да те нападне и да ти стори зло; защото имам много хора в този град.
Деяния 22:17-21
17
И като се върнах в Ерусалим, когато се молех в храма, изпаднах в състояние на видение
18
и Го видях да ми казва: Побързай да излезеш скоро от Ерусалим, защото няма да приемат твоето свидетелство за Мен.
19
И аз казах: Господи, те знаят, че аз затварях и биех по синагогите онези, които вярваха в Теб,
20
и когато се проливаше кръвта на Твоя свидетел Стефан, и аз бях там и одобрявах неговото убийство, като пазех дрехите на тези, които го убиваха.
21
Но Той ми каза: Иди, защото ще те изпратя далеч между езичниците.
Деяния 23:11
И през следващата нощ Господ застана до него и каза: Дерзай, Павле! Защото както си свидетелствал за Мен в Ерусалим, така трябва да свидетелстваш и в Рим.
Деяния 27:23
защото тази нощ до мен застана ангел от Бога, на когото аз принадлежа и на когото служа, и каза:
Деяния 27:24
Не се бой, Павле, ти трябва да застанеш пред императора; и ето, Бог ти подари всички, които плават с теб.
2 Коринтяни 12:1-7
1
Трябва да се хваля, макар че не е от полза; но сега ще дойда до видения и откровения от Господа.
2
Познавам един човек в Христос, който преди четиринадесет години – в тялото ли, не зная, вън от тялото ли, не зная, Бог знае – беше грабнат и занесен до третото небе.
3
И зная за този човек – в тялото ли, или извън тялото, не зная, Бог знае –
4
че беше грабнат и занесен в рая, и чу неизразими думи, които на човека не е позволено да изговори.
5
С такъв човек ще се похваля, а със себе си няма да се похваля освен с немощите си.
6
Защото, дори и да поискам да се похваля, няма да бъда безумен, понеже ще говоря истината; но се въздържам, за да не би някой да помисли за мен повече от това, което вижда в мен или чува от мен.
7
А за да не се превъзнасям поради твърде многото откровения, ми се даде трън в плътта, пратеник от Сатана, да ме мъчи, за да не се превъзнасям.
Галатяни 1:12
понеже аз нито съм го приел от човек, нито съм го научил от човек, а чрез откровение от Иисус Христос.
Галатяни 2:2
Но се изкачих по откровение и изложих пред тях благовестието, което проповядвам между езичниците, но насаме пред по-именитите от тях, да не би да тичам или да съм тичал напразно.