Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Деяния 21:40
И като му позволи, Павел застана на стъпалата и помаха с ръка на народа; а когато се въдвори голяма тишина, започна да им говори на еврейски, казвайки:
Деяния 22:2
И като чуха, че им говори на еврейски, те пазеха още по-голяма тишина. Тогава той каза:
Деяния 9:4
И като падна на земята, чу глас, който му казваше: Савле, Савле, защо Ме гониш?
Деяния 9:5
И той каза: Кой си Ти, Господи? А Той отговори: Аз съм Иисус, когото ти гониш. Трудно е за теб да риташ срещу остен.
Деяния 22:7-9
7
И паднах на земята и чух глас, който ми каза: Савле, Савле, защо Ме гониш?
8
А аз отговорих: Кой си Ти, Господи? И ми каза: Аз съм Иисус Назарянинът, когото ти гониш.
9
А тези, които бяха с мен, видяха светлината, но не чуха гласа на Този, който ми говореше.
Притчи 13:15
Здравият разум дава благоволение, а пътят на неверните е постоянен в неверието си.
Захария 2:8
Защото така казва ГОСПОД на Войнствата: За слава Той ме изпрати при народите, които ви плячкосаха; защото, който докача вас, докача зеницата на окото Му.
Захария 12:2
Ето, Аз правя Ерусалим чаша на омайване за всичките народи наоколо; ще дойде и върху Юда при обсадата на Ерусалим.
1 Коринтяни 10:22
Или искаме да подбудим Господа към ревност? Ние по-силни ли сме от Него?