Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Деяния 9:1
А Савел, като дишаше още заплахи и убийство срещу учениците на Господа, отиде при първосвещеника
Деяния 9:2
и поиска от него писма до синагогите в Дамаск, така че ако намери някои от това учение – мъже или жени – да ги докара вързани в Ерусалим.
Деяния 22:5
както свидетелства за мен и първосвещеникът, и цялото старейшинство, от които бях взел и писма до братята и отивах в Дамаск, за да докарам вързани в Ерусалим и онези, които бяха там, за да ги накажат.
Деяния 26:10
което и вършех в Ерусалим, понеже затварях в тъмници мнозина от светиите, след като получих власт от главните свещеници; а когато ги убиваха, давах глас против тях.
3 Царе 21:8-10
10
И поставете пред него двама мъже, лоши хора, да свидетелстват против него и да кажат: Ти похули Бога и царя. После го изведете навън и го убийте с камъни да умре.
9
А в писмата писа и каза: Провъзгласете пост и поставете Навутей отпред пред народа.
8
И тя написа писма от името на Ахав и ги запечата с печата му, и изпрати писмата до старейшините и до благородните, които бяха в града му, които живееха с Навутей.
Псалми 94:20
Може ли да има нещо общо с Теб престолът на беззаконието, което замисля зло чрез закона?
Псалми 94:21
Те се нахвърлят върху душата на праведния и осъждат невинна кръв.
Исая 10:1
Горко на тези, които нареждат наредби за зло, и на писачите, които пишат за насилие,
Еремия 26:8
И когато Еремия свърши да говори всичко, което ГОСПОД беше заповядал да говори на целия народ, тогава свещениците и пророците, и целият народ го хванаха и казаха: Непременно ще умреш!
Еремия 29:26
ГОСПОД те е поставил свещеник вместо свещеника Йодая, за да има надзиратели в ГОСПОДНИЯ дом за всеки луд, който пророкува, за да го сложиш в клада и в окови.
Еремия 29:27
И сега, защо не си смъмрил анатотеца Еремия, който ви пророкува,
Йоан 7:45-48
45
Тогава служителите дойдоха при главните свещеници и фарисеите, които им казаха: Защо не Го доведохте?
46
Служителите отговориха: Никога човек не е говорил така (като този Човек).
47
А фарисеите им отговориха: И вие ли сте заблудени?
48
Някой от първенците или от фарисеите повярвал ли е в Него?
Йоан 11:57
А главните свещеници и фарисеите бяха издали заповед: ако узнае някой къде е, да извести, за да Го уловят.