Деяния 22:4
и гонех до смърт последователите на това учение, като връзвах и предавах на затвор и мъже, и жени;
Деяния 8:3
А Савел опустошаваше църквата, като влизаше във всяка къща и отвличаше мъже и жени, и ги предаваше в тъмница.
Деяния 9:1
А Савел, като дишаше още заплахи и убийство срещу учениците на Господа, отиде при първосвещеника
Деяния 26:9-12
9
Наистина, и аз си мислех, че трябва да върша много неща против Името на Иисус Назарянина;
10
което и вършех в Ерусалим, понеже затварях в тъмници мнозина от светиите, след като получих власт от главните свещеници; а когато ги убиваха, давах глас против тях.
11
И често, като ги наказвах по всички синагоги, ги принуждавах да богохулстват; и в безмерната си ярост против тях ги гонех даже и по чуждите градове.
12
И при това, като пътувах за Дамаск с власт и поръчка от главните свещеници,
Матей 10:17
И се пазете от хората, защото ще ви предават на съдилища и в синагогите си ще ви бият.