Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Матей 20:2
И като се спазари с работниците за по един динарий на ден, ги прати на лозето си.
Матей 20:6
А като излезе около единадесетия час, намери други, че стоят, и им каза: Защо стоите цял ден тук свободни?
Матей 20:7
Те му казаха: Защото никой не ни е наел. Каза им: Идете и вие на лозето (и каквото е право, ще получите).
Лука 23:40-43
40
А другият в отговор го смъмри, като каза: Дори от Бога ли не се боиш, ти, който си под същото осъждане?
41
И ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото за това, което сме направили; а Този не е направил нищо лошо.
42
И каза: (Господи) Иисусе, спомни си за мен, когато дойдеш в Царството Си!
43
А (Иисус) му каза: Истина ти казвам: днес ще бъдеш с Мен в рая.
Римляни 4:3-6
3
Понеже какво казва Писанието? – ?Авраам повярва в Бога, и това му се счете за правда.“
4
А на този, който върши дела, наградата му не се счита като милост, а като дълг;
5
а на този, който не върши дела, а вярва в Онзи, който оправдава безбожния, неговата вяра му се счита за правда.
6
Както и Давид говори за блаженството на човека, на когото Бог зачита правда независимо от дела:
Римляни 5:20
А освен това дойде и законът, за да се умножи прегрешението. Но там, където се умножи грехът, много повече се умножи благодатта;
Римляни 5:21
така че, както грехът беше царувал в смъртта, така благодатта да царува чрез правда за вечен живот чрез Иисус Христос, нашия Господ.
Ефесяни 1:6-8
6
за похвала на славата на Своята благодат, с която ни е дарил във Възлюбения Си.
7
В Него имаме изкупление чрез Неговата кръв, прощението на прегрешенията според богатството на Неговата благодат,
8
която е направил да изобилства за нас във всяка мъдрост и разбиране,
Ефесяни 2:8-10
8
Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас – това е дар от Бога —
9
не чрез дела, за да не се похвали никой.
10
Защото сме Негово творение, създадено в Христос Иисус за добри дела, които Бог отнапред е наредил, за да ходим в тях.
1 Тимотей 1:14-16
14
но благодатта на нашия Господ беше изобилна с вяра и любов в Христос Иисус.
15
Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Иисус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз.
16
Но затова придобих милост, за да покаже Иисус Христос цялото си дълготърпение в мен, главния грешник, за пример на онези, които ще повярват в Него за вечен живот.