Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Матей 15:23
Но Той не й отговори нито дума. Учениците дойдоха и Му се молеха, като казаха: Отпрати я, защото вика след нас.
Матей 19:13
Тогава доведоха при Него дечица, за да положи ръце на тях и да се помоли; а учениците ги смъмриха.
Матей 7:7
Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори;
Матей 7:8
защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на този, който хлопа, ще се отвори.
Битие 32:25-29
29
А Яков го попита, като каза: Моля те, кажи ми името си. А той каза: Защо питаш за името ми? И го благослови там.
28
А той каза: Няма да се наричаш вече Яков, а Израил, защото си бил в борба с Бога и с хора и си надвил.
27
А той му каза: Как ти е името? Отговори: Яков.
26
Тогава каза: Пусни ме, защото се зазори. А Яков каза: Няма да те пусна, докато не ме благословиш.
25
И като видя, че не му надви, се допря до ставата на бедрото му и ставата на бедрото на Яков се измести, като се бореше с него.
Лука 11:8-10
8
казвам ви, че даже ако не стане да му даде, защото му е приятел, то поради неговата настойчивост ще стане и ще му даде, колкото му трябва.
9
И Аз ви казвам: искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори.
10
Защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на онзи, който хлопа, ще се отвори.
Лука 18:1-8
1
Каза им и една притча за това, че трябва винаги да се молят и да не се уморяват, като каза:
2
В един град имаше един съдия, който не се боеше от Бога и човека не зачиташе.
3
В същия град имаше една вдовица, която идваше при него и му казваше: Отдай ми правото спрямо противника ми!
4
Но той за известно време не искаше. Но после си каза: Въпреки че не се боя от Бога и хората не зачитам,
5
пак, понеже тази вдовица ми досажда, ще й отдам правото, да не би да ме измори с непрекъснатото си идване.
6
И Господ каза: Слушайте какво каза неправедният съдия!
7
А Бог няма ли да отдаде правото на Своите избрани, които викат към Него ден и нощ, и ще се бави ли спрямо тях?
8
Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Но когато дойде Човешкият Син, ще намери ли вяра на земята?
Лука 18:39-8
Колосяни 4:2
Постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение.
1 Солунци 5:17
Непрестанно се молете.