Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Матей 16:21
Оттогава Иисус започна да показва на учениците Си, че трябва да отиде в Ерусалим и много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да бъде възкресен.
Матей 17:22
И когато седяха в Галилея, Иисус им каза: Човешкият Син ще бъде предаден в човешки ръце;
Матей 17:23
и ще Го убият; и на третия ден ще бъде възкресен. И те много се наскърбиха.
Матей 26:2
Знаете, че след два дни ще бъде Пасхата и Човешкият Син ще бъде предаден на разпятие.
Псалми 2:1-3
3
и казват: Нека разкъсаме връзките Им и въжетата Им нека отхвърлим от себе си!
2
Земните царе застават и управниците се съветват заедно против ГОСПОДА и против Неговия Помазаник,
1
Защо се разяряват езичниците и народите замислят суета?
Псалми 22:1-31
30
Потомство ще Му слугува; ще се разказва за Господа на идещото поколение.
31
Те ще дойдат, ще възвестяват правдата Му на народ, който ще се роди, защото Той извърши това.
27
Ще си спомнят и ще се обърнат към ГОСПОДА всичките земни краища и ще се поклонят пред Теб всичките племена на народите,
28
защото царството е на ГОСПОДА и Той владее над народите.
29
Ще ядат и ще се поклонят всичките богати на земята; ще се наведат пред Него всички, които слизат в пръстта — и никой не може да опази живота си.
26
Сиромасите ще ядат и ще се наситят; ще хвалят ГОСПОДА онези, които Го търсят. Сърцето ви ще живее вечно!
25
От Теб е моето хваление в голямото събрание: ще изпълня обещанията си пред онези, които Му се боят.
24
Защото не е презрял и не се е отвърнал от скръбта на оскърбения, нито е скрил лицето Си от него; а послуша, когато той извика към Него.
20
Избави душата ми от меча, едничката ми душа от силата на кучето.
21
Спаси ме от устата на лъва и от рогата на дивите говеда. Ти ме послуша!
22
Ще възвестявам Името Ти на братята си, сред събранието ще Те хваля.
23
Вие, които се боите от ГОСПОДА, хвалете Го! Всички вие, потомци на Яков, славете Го! И бойте се от Него, всички вие, потомци на Израил!
18
Разделят дрехите ми помежду си и за одеждата ми хвърлят жребий.
19
Но Ти, ГОСПОДИ, не се отдалечавай; сило моя, побързай ми на помощ!
17
Мога да преброя всичките си кости. Те гледат, взират се в мен.
16
Защото кучета ме наобиколиха; обкръжи ме глутница злодеи; прободоха ръцете ми и краката ми.
14
Излях се като вода и разглобиха се всичките ми кости; сърцето ми стана като восък, разтопи се сред вътрешностите ми.
15
Силата ми изсъхна като черепка и езикът ми залепва за небцето ми; и си ме свел в праха на смъртта.
12
Много бикове ме наобиколиха; силни васански бикове ме обкръжиха.
13
Раззинаха устата си срещу мен, като лъв, който разкъсва и реве.
9
Но Ти си Този, който ме извади от утробата, Ти ми даде упование на майчините ми гърди.
10
На Теб бях оставен от раждането, от утробата на майка ми Ти си мой Бог.
8
Упова се на ГОСПОДА — нека го избави, нека го освободи, понеже има благоволение в него!
11
Да не се отдалечиш от мен, защото близо е скръбта, защото няма помощник!
7
Всички, които ме гледат, ми се присмиват, кривят уста, клатят глава:
6
А аз съм червей, а не човек, укор на хората и презрян от народа.
4
На Теб се уповаваха бащите ни, уповаваха се и Ти ги избави.
5
Към Теб извикаха и бяха спасени, на Теб се уповаха и не бяха посрамени.
2
Боже мой, викам денем, но не отговаряш; и нощем, и нямам покой.
3
Но Ти си свят, Ти, който обитаваш между хваленията на Израил.
1
(По слав. 21) За първия певец. По музиката на Кошутата на зората. Псалм на Давид. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил — далеч от избавлението ми, от думите на стона ми?
Псалми 69:1-36
36
И потомството на слугите Му ще го наследи и онези, които обичат Името Му, ще живеят в него.
35
Защото Бог ще спаси Сион и ще съгради градовете на Юда; и ще живеят там, и ще го притежават.
34
Нека Го хвалят небето и земята, моретата и всичко, което се движи в тях!
33
защото ГОСПОД слуша изпадналите в нужда и не презира затворниците Си.
30
Ще хваля Името на Бога с песен и ще Го възвелича с благодарение.
31
И това ще се хареса на ГОСПОДА повече от бик или от юнец с рога и раздвоени копита.
32
Смирените ще видят и ще се зарадват; и вие, които търсите Бога, сърцето ви ще живее,
27
Прибави вина върху вината им и нека не влязат в Твоята правда!
28
Нека се заличат от книгата на живота и нека не се запишат с праведните!
29
А аз съм окаян и наскърбен — нека Твоето спасение, Боже, ме възвиши.
24
Излей върху тях яростта Си и нека ги застигне пламъкът на Твоя гняв!
25
Жилището им нека запустее и в шатрите им нека никой не живее!
26
Защото те преследват онзи, когото Ти си поразил, и разказват за болката на Твоите ранени.
22
Трапезата им пред тях нека стане примка и вместо благоденствие — клопка!
23
Нека се помрачат очите им, за да не виждат, и направи хълбоците им постоянно да треперят!
20
Укор съкруши сърцето ми и страдам, чаках да ме пожали някой, но нямаше никой; и чаках утешители, но не намерих никакви.
21
Дадоха ми и жлъчка за храна и в жаждата ми с оцет ме напоиха.
17
и не скривай лицето Си от слугата Си, понеже съм в беда — послушай ме бързо!
19
Ти знаеш моя укор, моя срам и моя позор; всичките мои противници са пред Теб.
18
Приближи се при душата ми и я изкупи, изкупи ме поради враговете ми!
15
Да не ме завлече водният поток, нито да ме погълне бездната и да не затвори ровът устата си над мен.
16
Чуй ме, ГОСПОДИ, защото е блага милостта Ти, обърни се към мен според множеството на Своите милости
14
Избави ме от тинята, за да не потъна; нека бъда избавен от онези, които ме мразят, и от дълбините на водите!
12
За мен говорят седящите в портата и аз съм в песните на пияниците.
13
Но аз към Теб отправям молитвата си, ГОСПОДИ, в благоприятно време. Боже, според голямата Си милост ме послушай, според верността на Своето спасение!
11
Облякох вретище за дреха и станах им за поговорка.
8
Отчуждих се от братята си и чужденец станах за синовете на майка си,
9
защото ревността за Твоя дом ме изяде и укорите на онези, които укоряват Теб, паднаха върху мен.
10
Плачех и изнурявах душата си с пост, но това ми стана за укор.
7
Защото заради Теб понесох присмех, срам покри лицето ми.
5
Боже, Ти знаеш безумието ми и прегрешенията ми не са скрити от Теб.
6
Нека не се посрамят заради мен онези, които Те чакат, Господи, БОЖЕ на Войнствата! Нека не се опозорят заради мен онези, които Те търсят, Боже на Израил!
4
Тези, които ме мразят без причина, са повече от космите на главата ми; могъщи са тези, които искат да ме погубят, които несправедливо са мои врагове; тогава трябва да върна това, което не съм откраднал.
3
Изнемогвам от викането си, гърлото ми е пресъхнало, очите ми чезнат, докато чакам своя Бог.
2
Потънах в дълбока тиня, където няма твърда основа, навлязох в дълбоки води и приливът ме потапя.
1
(По слав. 68) За първия певец. По музиката на Кремовете. Псалм на Давид. Спаси ме, Боже, защото водите стигнаха до душата ми!
Исая 53:1-12
12
Затова ще Му определя за дял великите и със силните ще дели плячка — затова, че предаде Себе Си на смърт и към престъпници беше причислен. А Той понесе греха на мнозина и ходатайства за престъпниците.
11
Ще види плод от мъката на душата Си и ще се насити. Праведният Ми Слуга ще оправдае мнозината чрез познаването Му от тях и ще се натовари с беззаконията им.
10
Но ГОСПОД благоволи Той да бъде съкрушен, остави Го да страда. Когато направи душата Си жертва за вина, ще види потомство, ще продължи дните Си и ГОСПОДНОТО благоволение ще благоуспее в ръката Му.
8
От утеснение и от съд беше грабнат. А рода Му кой ще обясни? Защото беше отсечен отсред земята на живите; заради престъплението на Моя народ беше поразен.
9
И гробът Му се определи при безбожните, но остана при богатия в смъртта Си; защото не е извършил неправда и не е имало измама в устата Му.
6
Всички ние блуждаехме като овце, отбихме се всеки в своя собствен път — и ГОСПОД направи да Го постигне беззаконието на всички ни.
7
Той беше мъчен, но се унижи и не отвори устата Си. Като агне, водено на клане, и като овца, която пред стригачите си не издава глас, и Той не отвори устата Си.
5
Но Той беше прободен заради нашите престъпления, беше съсипан заради нашите беззакония; върху Него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с Неговите рани ние бяхме изцелени.
4
А Той всъщност понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. А ние Го счетохме за наказан, поразен от Бога и унижен.
2
Защото израсна пред Него като издънка и като корен от суха земя. Нямаше вид, нито великолепие, че да погледнем на Него, нито изглед, че да Го харесаме —
3
презрян и отхвърлен от хората, човек на скърби и свикнал с печал. И като някой, от когото отвръщат лице, беше презрян и не Го счетохме за нищо.
1
Кой е повярвал на известието ни? И на кого се е открила мишцата ГОСПОДНА?
Данаил 9:24-27
24
Седемдесет седмици са определени за народа ти и за светия ти град за свършване на престъплението и за слагане на край на греховете, и за правене на умилостивение за беззаконието, и за въвеждане на вечна правда, за зап��чатване на видение и пророчество, и за помазване на Пресвятото м��сто.
25
И така, знай и разбирай: От излизането на словото да се възстанови и съгради Ерусалим до Помазаника, Княза, ще бъдат седем седмици и шестдесет и две седмици; и ще бъде възстановен и съграден, с улици и окоп, и то в размирни времена.
26
И след шестдесет и две седмици Помазаникът ще бъде отмахнат и няма да има нищо. И народът на идващия княз ще разруши града и светилището; и краят му ще бъде чрез наводнение; и до края: война, определени опустошения.
27
И той ще потвърди завет с мнозина за една седмица, а в половината на седмицата ще прекрати жертвата и приноса; и на крилото на мерзостите идва един запустител, докато решеното унищожение се излее върху запустителя.
Деяния 2:23
Него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие разпънахте и убихте чрез ръката на беззаконници.
Деяния 4:27
Защото наистина против Твоя свят Слуга Иисус, когото Ти си помазал, се събраха в този град и Ирод, и Пилат Понтийски с езичниците и народа на Израил,
Деяния 4:28
за да извършат всичко, което Твоята ръка и Твоята воля са предопределили да стане.
Матей 26:66
А те в отговор казаха: Той заслужава смъртно наказание.
Матей 27:1
А на сутринта всичките главни свещеници и народни старейшини се съвещаваха против Иисус, за да Го убият.
Марк 14:64
Чухте богохулството. Как ви се вижда? И те всички Го осъдиха, че заслужава смъртно наказание.
Марк 14:65
А някои започнаха да Го заплюват, да Му закриват лицето, да Го блъскат и да Му казват: Пророкувай! И служителите, като Го хванаха, Му удряха плесници.
Лука 22:71
А те казаха: Какво свидетелство ни трябва още? Защото ние сами чухме от устата Му!