Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Матей 8:11
Но ви казвам, че мнозина ще дойдат от изток и от запад и ще насядат с Авраам, Исаак и Яков в небесното царство,
Матей 8:12
а синовете на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
Матей 19:30
Обаче мнозина първи ще бъдат последни, а последните – първи.
Матей 21:31
Кой от двамата изпълни бащината си воля? Казаха Му: Първият. Иисус им рече: Истина ви казвам, че бирниците и блудниците ви изпреварват в Божието царство.
Марк 10:31
Обаче мнозина първи ще бъдат последни, а последните – първи.
Лука 7:47
Затова ти казвам: прощават й се многото грехове; защото тя възлюби много; а на когото малко се прощава, той малко люби.
Лука 13:28-30
28
Ще бъде плач и скърцане със зъби, когато видите Авраам, Исаак, Яков и всички пророци в Божието царство, а себе си – изпъдени навън.
29
И ще дойдат от изток и запад, от север и юг и ще седнат в Божието царство.
30
И ето, има последни, които ще бъдат първи, и има първи, които ще бъдат последни.
Лука 15:7
Казвам ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, отколкото за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние.
Лука 17:17
А Иисус в отговор му каза: Нали се очистиха десетимата? А къде са деветимата?
Лука 17:18
Не се ли намериха и други да се върнат и да въздадат слава на Бога освен този другоплеменник?
Йоан 12:19-22
19
Затова фарисеите казаха помежду си: Вижте, че нищо не постигате! Ето, светът отиде след Него.
20
А между онези, които дойдоха на поклонение по празника, имаше и някои гърци.
21
Те отидоха при Филип, който беше от Витсаида Галилейска, и го помолиха, казвайки: Господине, искаме да видим Иисус.
22
Филип дойде и каза на Андрей; а Андрей и Филип казаха на Иисус.
Римляни 5:20
А освен това дойде и законът, за да се умножи прегрешението. Но там, където се умножи грехът, много повече се умножи благодатта;
Римляни 9:30
Какво да кажем тогава? Това, че народи, които не търсеха правда, получиха правда, и то правда, която е чрез вяра;
Матей 7:13
Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води към погибел, и мнозина са онези, които минават през тях.
Матей 22:14
Защото мнозина са призвани, а малцина – избрани.
Лука 14:24
защото ви казвам, че никой от поканените няма да вкуси от вечерята ми.
Римляни 8:30
а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда; а които оправда, тях и прослави.
1 Солунци 2:13
И затова и ние непрестанно благодарим на Бога за това, че като приехте чрез нас словото на Божието послание, го приехте не като човешко слово, а като Божие слово, каквото е наистина, което и действа във вас, вярващите.
2 Солунци 2:13
А ние сме длъжни винаги да благодарим на Бога за вас, възлюбени от Господа братя, затова че Бог отначало ви е избрал за спасение чрез освещение на Духа и вяра в истината,
2 Солунци 2:14
за което спасение ви призовава чрез нашето благовестие, за да получите славата на нашия Господ Иисус Христос.
Яков 1:23-25
23
Защото, ако някой е слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото,
24
понеже се оглежда и си отива, и веднага забравя какъв е бил.
25
Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, който не е забравлив слушател, а изпълнител на делото, ще бъде блажен в това, което прави.