Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
1 Царе 23:22
Идете сега и се уверете по-добре, и разучете, и вижте мястото му, където е скривалището му, и кой го е видял там — защото ми казаха, че е много хитър.
1 Царе 23:23
Затова огледайте и разучете всичките скривалища, където се крие, и се върнете при мен със сигурни сведения; и аз ще дойда с вас. И ако е в земята, аз ще го издиря между всичките хиляди на Юда!
2 Царе 17:14
Тогава Авесалом и всичките израилеви мъже казаха: Съветът на архиеца Хусай е по-добър от съвета на Ахитофел! — защото ГОСПОД беше наредил така, за да осуети добрия съвет на Ахитофел, за да докара ГОСПОД гибел на Авесалом.
3 Царе 19:2
Тогава Езавел изпрати до Илия пратеник да каже: Така да ми направят боговете и така да прибавят, ако утре около това време не направя живота ти като живота на един от тях!
Йов 5:12
Осуетява замислите на коварните и ръцете им не изпълняват начинанието си.
Йов 5:13
Улавя мъдрите в лукавството им, на хитрите съветът се проваля.
Псалми 33:10
ГОСПОД събаря съвета на езичниците, осуетява плановете на народите.
Псалми 33:11
Съветът на ГОСПОДА пребъдва до века, мислите на сърцето Му — от поколение в поколение.
Притчи 21:30
Няма мъдрост и няма разум, и няма съвет срещу ГОСПОДА.
Плач Еремиев 3:37
Кой е този, който каза и се изпълни, без да е заповядал ГОСПОД?
1 Коринтяни 3:19
Защото мъдростта на този свят е глупост пред Бога, понеже е писано: "Улавя мъдрите в лукавството им";
1 Коринтяни 3:20
и пак: "Господ знае, че разсъжденията на мъдрите са суетни."
Матей 26:48
А онзи, който Го предаваше, им беше дал знак, казвайки: Когото целуна, Той е; хванете Го.
Матей 26:49
И веднага се приближи до Иисус и каза: Здравей, Равви! И Го целуваше.
2 Царе 15:7-12
12
После Авесалом изпрати да повикат гилонеца Ахитофел, съветника на Давид, от града му Гило, докато принасяше жертви. И заговорът стана силен и народът при Авесалом непрекъснато се умножаваше.
11
А с Авесалом отидоха двеста мъже от Ерусалим, които бяха поканени и отидоха в незлобие и не знаеха нищо.
10
А Авесалом изпрати съгледвачи по всичките израилеви племена да кажат: Щом чуете звука на тръбата, да кажете: Авесалом се възцари в Хеврон!
9
И царят му каза: Иди с мир. И той стана и отиде в Хеврон.
8
Защото слугата ти направи обрек, докато живееше в Гесур в Арам, и каза: Ако ГОСПОД наистина ме върне в Ерусалим, ще служа на ГОСПОДА!
7
А като минаха четиридесет години, Авесалом каза на царя: Моля те, нека отида в Хеврон, за да изпълня обрека си, който направих на ГОСПОДА!
4 Царе 10:18
Тогава Ииуй събра целия народ и му каза: Ахав е служил малко на Ваал. Ииуй ще му служи много!
4 Царе 10:19
И сега, извикайте при мен всичките пророци на Ваал, всичките му служители и всичките му жреци! Никой да не отсъства, защото имам да принеса голяма жертва на Ваал. Никой, който отсъства, няма да остане жив! Но Ииуй направи това с коварство, за да избие служителите на Ваал.
Езра 4:1
И враговете на Юда и Вениамин чуха, че завърналите се от плена строяли храм на ГОСПОДА, Израилевия Бог,
Езра 4:2
и дойдоха при Зоровавел и при главите на бащините домове и им казаха: Нека да градим с вас, защото и ние търсим вашия Бог като вас и на Него жертваме от времето на асирийския цар Есарадон, който ни доведе тук.
Псалми 12:2
Говорят лъжа всеки с ближния си, говорят с ласкателни устни и двулично сърце.
Псалми 12:3
ГОСПОД да изтреби всички ласкателни устни, езика, който говори високопарно,
Псалми 55:11-15
14
Заедно разговаряхме сладко, с множеството ходехме в Божия дом.
15
Нека дойде ненадейно смърт върху тях, нека слязат живи в Шеол, защото злини са в жилищата им и между тях.
12
Понеже не враг ми се присмива — тогава бих го понесъл — нито мразещият ме се е възвеличил против мен — тогава бих се скрил от него —
13
а си ти, човек равен на мен, мой другар и мой близък приятел.
11
Лукавство има сред него, гнет и измама не се отдалечават от улиците му.
Притчи 26:24
Който мрази, се преправя с устните си, но в сърцето си крои измама;
Притчи 26:25
когато говори сладко, не му вярвай, защото в сърцето му има седем мерзости.
Еремия 41:5-7
5
дойдоха хора от Сихем, от Сило и от Самария, осемдесет мъже с обръснати бради и раздрани дрехи, и с нарязвания по телата си, с хлебни приноси и ливан в ръцете си, за да ги принесат в ГОСПОДНИЯ дом.
6
И Исмаил, синът на Натания, излезе от Масфа да ги посрещне, и като вървеше, плачеше. И когато ги срещна, им каза: Елате при Годолия, сина на Ахикам.
7
И когато дойдоха вътре в града, Исмаил, синът на Натания, ги закла и ги хвърли в рова; той и мъжете, които бяха с него.
Лука 20:20
И като Го наблюдаваха, изпратиха шпиони, които се преструваха, че са праведни, за да Го уловят за някоя Негова дума, така че да Го предадат на началството и на властта на управителя.
Лука 20:21
И те Го попитаха, казвайки: Учителю, знаем, че право говориш и учиш, и не гледаш на лице, а учиш Божия път според истината;