Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Матей 21:5
?Кажете на Сионовата дъщеря: Ето, твоят Цар идва при теб, кротък и възседнал на магарица и на магаренце, рожба на впрегатно.“
Псалми 2:6
Ще каже: Я Аз помазах Своя Цар на Сион, светия Си хълм!
Исая 9:6
Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; и управлението ще бъде на рамото Му; и Името Му ще се нарече: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира.
Исая 9:7
Разширяващата се власт и мирът няма да имат край на престола на Давид и над неговото царство, за да го утвърди и поддържа чрез правосъдие и чрез правда, отсега и до века. Ревността на ГОСПОДА на Войнствата ще извърши това.
Исая 32:1
Ето, един цар ще царува с правда и князете ще управляват с правосъдие,
Исая 32:2
и един човек ще бъде като заслон от вятър и като прибежище от буря, като водни потоци в сухо място, като сянка от огромна канара в жадна земя.
Еремия 23:5
Ето, идват дни, заявява ГОСПОД, когато ще издигна на Давид праведна издънка; и Той ще царува като цар и ще постъпва разумно, и ще върши правосъдие и правда в земята.
Захария 9:9
Радвай се много сионска дъще, викай от радост, ерусалимска дъще! Ето, твоят Цар идва при теб; Той е праведен и спасител, смирен, и яздещ на магаре, и на магаренце, рожба на магарица.
Лука 2:11
Защото днес ви се роди в града на Давид Спасител, който е Христос Господ.
Лука 19:38
Благословен Царят, който иде в Господното Име! Мир на небето и слава във висините!
Лука 23:3
А Пилат Го попита и каза: Ти ли си юдейският Цар? А Той в отговор му каза: Ти казваш.
Лука 23:38
И над Него имаше и надпис, написан на гръцки, латински и еврейски: Този е юдейският Цар.
Йоан 1:49
Натанаил Му отговори: Равви, Ти си Божият Син, Ти си израилевият Цар!
Йоан 12:13
взеха палмови клони и излязоха да Го посрещнат, викайки: Осанна! Благословен, който иде в Господното Име, Царят на Израил!
Йоан 18:37
Затова Пилат Му каза: Тогава, Ти Цар ли си? Иисус отговори: Ти казваш, че Аз съм Цар. Аз затова се родих и затова дойдох на света, за да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша Моя глас.
Йоан 19:12-15
12
Оттогава Пилат търсеше начин да Го пусне, но юдеите викаха, като казваха: Ако пуснеш Този, не си приятел на императора! Всеки, който прави себе си цар, е противник на императора!
13
А Пилат, като чу тези думи, изведе Иисус навън и седна на съдийския престол, на мястото, наречено Каменната настилка, а на еврейски – Гавата.
14
Беше денят на Приготовление на Пасхата, около шестия час. И той каза на юдеите: Ето вашият Цар!
15
А те извикаха: Махни Го! Махни Го! Разпъни Го! Пилат им каза: Вашия Цар ли да разпъна? Главните свещеници отговориха: Нямаме друг цар освен императора!
Йоан 19:19-15
Числа 24:17
Виждам го, но не сега, гледам го, но не отблизо: Ще излезе звезда от Яков и ще се въздигне скиптър от Израил, ще порази моавските първенци и ще погуби всичките потомци на бунтовниците.
Исая 60:3
И народите ще дойдат при светлината ти, и царете — при сиянието на зората ти.
Лука 1:78
поради милосърдието на нашия Бог, с което ни посети Зора отгоре,
Лука 1:79
за да осияе седящите в тъмнина и в сянка на смъртта; и да насочи краката ни в пътя на мира.
Откровение 22:16
Аз, Иисус, изпратих ангела Си да ви засвидетелства това за църквите. Аз съм Коренът и Родът на Давид, светлата Утринна Звезда.
Матей 2:10
А като видяха звездата, се зарадваха с много голяма радост.
Матей 2:11
И като влязоха в къщата, видяха Детето с майка Му Мария, паднаха и Му се поклониха; и като отвориха съкровищата си, Му принесоха дарове – злато, тамян и смирна.
Псалми 45:11
И Царят ще пожелае красотата ти, защото Той е твоят Господар — и поклони Му се!
Йоан 5:23
за да почитат всички Сина, както почитат Отца. Който не почита Сина, не почита Отца, който Го е пратил.
Йоан 9:38
А той каза: Вярвам, Господи! И Му се поклони.
Йоан 20:28
Тома в отговор Му каза: Господ мой и Бог мой!
Евреи 1:6
И когато отново въвежда Първородния във вселената, казва: ?Да Му се поклонят всички Божии ангели.“