Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Битие 19:17-21
21
Той му каза: Ето, слушам те и за това нещо, че няма да разоря града, за който ти говори.
20
Гледай, този град е близо и е малък — моля те, да прибягна там! Нека побягна там — не е ли малък град? И така животът ми ще се запази.
19
Ето, слугата ти намери благоволение пред Теб и с опазването на живота ми Ти правиш още по-голяма милостта, която си ми оказал; но аз не мога да побягна на планината, да не би да ме постигне злото и да умра.
18
А Лот им каза: Ах, не, Господарю!
17
И като ги изведоха вън, единият каза на Лот: Бягай за живота си! Да не погледнеш назад, нито да се спреш някъде в цялата тази околност! Бягай на планината, за да не погинеш!
1 Царе 16:2
А Самуил каза: Как да отида? Ако чуе Саул, ще ме убие. А ГОСПОД каза: Вземи със себе си една юница и кажи: Дойдох да пожертвам на ГОСПОДА.
Деяния 9:13
А Анания отговори: Господи, чул съм от мнозина за този човек – колко зло е сторил на Твоите светии в Ерусалим.
Деяния 9:14
И тук той има власт от главните свещеници да върже всички, които призовават Твоето Име.
Матей 2:12
А понеже бяха предупредени от Бога насън да не се връщат при Ирод, те си отидоха през друг път в своята страна.
Матей 1:20
Но когато мислеше това, ето, Господен ангел му се яви насън и каза: Йосифе, сине Давидов, не се бой да вземеш жена си Мария, защото заченатото в нея е от Светия Дух.
Псалми 48:14
Защото този Бог е нашият Бог за вечни векове; Той ще ни ръководи дори до смърт.
Псалми 73:24
Ще ме водиш със съвета Си и след това ще ме приемеш в слава.
Псалми 107:6
Тогава извикаха към ГОСПОДА в бедствието си и Той ги избави от притесненията им.
Псалми 107:7
И ги поведе по прав път, за да стигнат до населен град.
Псалми 121:8
ГОСПОД ще пази излизането ти и влизането ти отсега и до века.
Исая 30:21
и ушите ти ще слушат слово зад теб, което, когато се отклонявате надясно и когато се отклонявате наляво, ще казва: Този е пътят, ходете по него!
Исая 48:17
Така казва ГОСПОД, Изкупителят ти, Светият Израилев: Аз съм ГОСПОД, твоят Бог, който те учи за твоя полза, който те води по пътя, по който трябва да ходиш.
Исая 48:18
О, да беше послушал заповедите Ми! Тогава мирът ти щеше да бъде като река и правдата ти — като морските вълни;
Матей 3:13
Тогава Иисус дойде от Галилея при Йоан на Йордан, за да се кръсти от него.
Лука 2:39
И когато извършиха всичко, което беше според Господния закон, се върнаха в Галилея, в града си Назарет.
Йоан 7:41
Други казваха: Този е Христос. Но някои казваха: Нима от Галилея ще дойде Христос?
Йоан 7:42
Не е ли казано в Писанието, че Христос ще дойде от потомството на Давид и от градчето Витлеем, където е бил Давид?
Йоан 7:52
Те в отговор му казаха: Да не си и ти от Галилея? Изследвай и виж, че няма пророк, който да се е издигнал от Галилея.