Битие 6:22
И Ной извърши всичко; както му заповяда Бог, така направи.
Евреи 11:8
С вяра Авраам, когато беше повикан да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство, послуша и излезе, без да знае къде отива.