Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Матей 1:25
но не я позна, докато тя роди първородния си син; и Го нарече Иисус.
Лука 2:4-7
4
Тръгна и Йосиф от Галилея, от град Назарет, за да отиде в Юдея, в града на Давид, който се нарича Витлеем, защото беше от дома и рода на Давид,
5
и да се запише с Мария, която беше сгодена за него и беше бременна.
6
И когато бяха там, се навършиха дните й да роди.
7
И роди първородния си Син, пови Го и Го положи в ясли, защото в гостилницата нямаше място за тях.
Матей 2:5
А те му казаха: Във Витлеем Юдейски, защото така е писано чрез пророка:
Михей 5:2
А ти, Витлеем Ефратов, макар и да си твърде малък, за да бъдеш между юдовите хиляди, от теб ще излезе за Мен Един, който ще бъде владетел в Израил; и произходът Му е от начало, от дните на вечността.
Лука 2:11
Защото днес ви се роди в града на Давид Спасител, който е Христос Господ.
Лука 2:15
Щом ангелите си отидоха от тях на небето, овчарите си казаха един на друг: Нека отидем сега във Витлеем, за да видим това, което е станало, което Господ ни изяви.
Йоан 7:42
Не е ли казано в Писанието, че Христос ще дойде от потомството на Давид и от градчето Витлеем, където е бил Давид?
Матей 2:3
Като чу това, цар Ирод се смути, и цял Ерусалим с него.
Матей 2:19
А като умря Ирод, ето, Господен ангел се яви насън на Йосиф в Египет и каза:
Битие 49:10
Няма да липсва скиптър от Юда, нито жезъл на управление отсред краката му, докато дойде Сило. На него ще се покоряват народите.
Данаил 9:24
Седемдесет седмици са определени за народа ти и за светия ти град за свършване на престъплението и за слагане на край на греховете, и за правене на умилостивение за беззаконието, и за въвеждане на вечна правда, за зап��чатване на видение и пророчество, и за помазване на Пресвятото м��сто.
Данаил 9:25
И така, знай и разбирай: От излизането на словото да се възстанови и съгради Ерусалим до Помазаника, Княза, ще бъдат седем седмици и шестдесет и две седмици; и ще бъде възстановен и съграден, с улици и окоп, и то в размирни времена.
Агей 2:6-9
6
Защото така казва ГОСПОД на Войнствата: Още веднъж, след малко, и Аз ще разтърся небесата и земята, и морето, и сушата.
7
И ще разтърся всичките народи и скъпоценните неща на всичките народи ще дойдат, и Аз ще изпълня този дом със слава, казва ГОСПОД на Войнствата.
8
Мое е среброто и Мое е златото, заявява ГОСПОД на Войнствата.
9
Последната слава на този дом ще бъде по-голяма от първата, заявява ГОСПОД на Войнствата, и на това място ще дам мир, казва ГОСПОД на Войнствата.
Битие 10:30
Техните заселища бяха от Меша, докато се стигне до Сефар, източната планина.
Битие 25:6
А на синовете на наложниците си Авраам даде подаръци и докато беше още жив, ги изпрати към изток, в източната земя, далеч от сина си Исаак.
3 Царе 4:30
И мъдростта на Соломон надмина мъдростта на всичките източни жители и цялата египетска мъдрост.
Йов 1:3
И имотът му беше седем хиляди глави дребен добитък и три хиляди камили, и петстотин чифта говеда, и петстотин магарици, и голямо множество слуги; и този човек беше най-голям от всичките жители на изтока.
Псалми 72:9-12
10
Царете на Тарсис и на островите ще донесат подаръци, царете на Сава и Сева ще принесат дарове.
11
Да! Всички царе ще се поклонят пред него, всичките народи ще му служат.
12
Защото той ще избави сиромаха, когато вика, също и бедния, и безпомощния.
9
Пред него ще се поклонят жителите на пустинята и враговете му ще лижат пръстта.
Исая 11:10
И в онзи ден Есевият корен, който ще стои като знаме на народите — към него ще прибягват племената и покоят му ще бъде слава.
Исая 60:1-22
22
Най-малкият ще стане хиляда и най-слабият — силен народ. Аз, ГОСПОД, ще ускоря това на времето му.
21
И народът ти — те всички ще бъдат праведни, ще притежават вечно земята; те са клонче от Моите насаждения, дело на Моите ръце, за да се прославям.
20
Слънцето ти няма вече да залезе и луната ти няма да се скрие, защото ГОСПОД ще ти бъде вечна светлина и дните на жалеенето ти ще свършат.
19
Няма вече слънцето да ти бъде светлина денем, нито луната да ти свети със сиянието си, а ГОСПОД ще ти бъде вечна светлина и твоят Бог ще бъде славата ти.
18
Няма вече да се чува насилие в земята ти, опустошение и разорение в пределите ти; а ще наречеш стените си Спасение и портите си — Хваление.
16
Ще сучеш млякото на народите, да, ще сучеш от гърдите на царе; и ще познаеш, че Аз, ГОСПОД, съм твоят Спасител и твоят Изкупител, Силният Яковов.
17
Вместо бронз ще донеса злато и вместо желязо ще донеса сребро, и вместо дърво — бронз, и вместо камъни — желязо. И ще сложа мира за твой надзирател и правдата — за твои началници.
15
Вместо това, че бе оставен и намразен и никой не минаваше през теб, ще те направя вечно величие, радост от поколение в поколение.
13
Славата на Ливан ще дойде при теб, елха, явор и кипарис заедно, за да украсят мястото на светилището Ми; и Аз ще прославя мястото на краката Си.
14
И ще дойдат приведени при теб синовете на твоите потисници и всички, които са те презирали, ще се поклонят до стъпалата на краката ти и ще те наричат град на ГОСПОДА, Сион на Светия Израилев.
12
Защото онзи народ и царство, които не биха ти служили, ще погинат; тези народи ще бъдат напълно изтребени.
10
И чужденци ще съградят стените ти и царете им ще ти служат; защото в гнева Си те поразих, но в благоволението Си се смилих над теб.
11
И портите ти ще бъдат постоянно отворени, денем и нощем няма да се затварят, за да се внася в теб богатството на народите и докараните им царе.
9
Защото островите се надяват на Мен и тарсийските кораби са начело, за да доведат отдалеч синовете ти и среброто им и златото им с тях — за Името на ГОСПОДА, твоя Бог, и Светия Израилев, защото те прослави.
8
Кои са тези, които летят като облак и като гълъби към прозорците си?
7
Всичките кидарски стада ще се съберат при теб, наваиотските овни ще ти служат; ще се принасят на олтара Ми за благоугодна жертва. И Аз ще прославя славния Си дом.
6
Множество камили ще те покрият, мадиамските и гефаските едногърби камили. Те всички ще дойдат от Сава, ще донесат злато и тамян и ще прогласят славословията на ГОСПОДА.
5
Тогава ще видиш и ще засияеш; ще затрепти, ще се разшири сърцето ти, защото изобилието на морето ще се обърне към теб, богатствата на народите ще дойдат при теб.
4
Повдигни очите си наоколо и виж — те всички се събират, идват при теб. Синовете ти ще дойдат отдалеч и дъщерите ти ще бъдат носени на ръце.
3
И народите ще дойдат при светлината ти, и царете — при сиянието на зората ти.
2
Защото, ето, тъмнина покрива земята и мрак — племената; а над теб ще осияе ГОСПОД и славата Му ще се яви над теб.
1
Стани, свети, защото дойде светлината ти и славата ГОСПОДНА те осия.