Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Лука 2:16
И дойдоха бързо и намериха Мария и Йосиф, и Младенеца, който лежеше в яслите.
Лука 2:26-32
26
На него му беше открито от Светия Дух, че няма да види смърт, докато не види Господния Христос.
27
И по внушение на Духа той дойде в храма. И когато родителите внесоха Детето Иисус, за да направят за Него според обичая на закона,
28
той Го взе на ръцете си и благослови Бога, като каза:
29
Сега, Владетелю, Ти пускаш слугата Си да си отиде в мир, според думата Си.
30
Защото видяха очите ми спасението,
31
което си приготвил пред лицето на всички народи;
32
светлина, която да просвещава езичниците, и за слава на Твоя народ Израил.
Лука 2:38-32
Матей 2:2
И казаха: Къде е родилият се Цар на юдеите? Защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним.
Матей 4:9
Всичко това ще Ти дам, ако паднеш и ми се поклониш!
Матей 4:10
Тогава Иисус му каза: Махни се, Сатана, защото е писано: ?На Господа, своя Бог, да се покланяш, и само на Него да служиш.“
Матей 14:33
А онези, които бяха в кораба, Му се поклониха и казаха: Наистина Ти си Божи Син!
Псалми 2:12
Целувайте Сина, за да не се разгневи и да погинете на пътя, когато след малко пламне Неговият гняв. Блажени всички, които се уповават на Него.
Псалми 95:6
Елате, да се поклоним и да се наведем, да коленичим пред ГОСПОДА, нашия Създател!
Йоан 5:22
Защото Отец не съди никого, а е предал целия съд на Сина,
Йоан 5:23
за да почитат всички Сина, както почитат Отца. Който не почита Сина, не почита Отца, който Го е пратил.
Деяния 10:25
И когато Петър влизаше, Корнилий го посрещна, падна пред краката му и се поклони.
Деяния 10:26
А Петър го вдигна, като каза: Стани; и аз самият съм човек.
Откровение 19:10
Тогава аз паднах пред краката му, за да му се поклоня, но той ми каза: Недей; аз съм служител заедно с теб и с братята ти, които имат Иисусовото свидетелство. Поклони се на Бога; защото Иисусовото свидетелство е духът на пророчеството.
Откровение 22:8-10
8
Аз, Йоан, съм този, който чух и видях тези неща. И когато чух и видях, паднах да се поклоня пред краката на ангела, който ми беше показал това.
9
Но той ми каза: Недей! Аз съм служител заедно с теб и с братята ти, пророците, и с тези, които пазят думите на тази книга. Поклони се на Бога!
10
Каза ми още: Не запечатвай думите на пророчеството на тази книга, защото времето е близо.
Битие 43:11
Тогава баща им Израил каза: Ако е така, направете това: вземете в съдовете си от най-добрите плодове на нашата земя — малко балсам и малко мед, аромати и смирна, фъстъци и бадеми — и ги занесете подарък на човека.
1 Царе 10:27
Но някои зли хора казаха: Как може този да ни избави? И те го презираха и не му донесоха дарове. Но той се правеше, че не чува.
3 Царе 10:2
Тя дойде в Ерусалим с много голяма свита, с камили, които носеха аромати и злато в много голямо количество, и скъпоценни камъни. И тя дойде при Соломон и говори с него за всичко, което имаше на сърце.
3 Царе 10:10
И тя даде на царя сто и двадесет таланта злато и аромати в много голямо количество и скъпоценни камъни. Никога вече не дойде такова изобилие от аромати, като това, което савската царица даде на цар Соломон.
Псалми 72:10
Царете на Тарсис и на островите ще донесат подаръци, царете на Сава и Сева ще принесат дарове.
Псалми 72:15
И ще живее, и ще му се даде савското злато; и постоянно ще се издига молитва за него и цял ден ще го благославят.
Исая 60:6
Множество камили ще те покрият, мадиамските и гефаските едногърби камили. Те всички ще дойдат от Сава, ще донесат злато и тамян и ще прогласят славословията на ГОСПОДА.
Изход 30:23
Вземи си избрани аромати: от чиста смирна петстотин сикъла, от благоуханна канела половината на това, двеста и петдесет сикъла, от благоуханна тръстика двеста и петдесет сикъла,
Изход 30:34
И ГОСПОД каза на Мойсей: Вземи си аромати -- стакти, оникс, халван -- аромати с чист ливан; по равни части да бъдат.
Левит 2:1
Когато някой принесе хлебен принос на ГОСПОДА, приносът да бъде от пшенично брашно и да го полее с маслинено масло, и да сложи на него ливан.
Левит 2:2
Да го донесе на свещениците, синовете на Аарон, и свещеникът да вземе една пълна шепа от пшеничното му брашно и от маслото му и всичкия му ливан и да изгори на олтара, колкото е за спомен от него; това е жертва чрез огън, благоухание на умилостивение на ГОСПОДА.
Левит 6:15
И свещеникът да вземе от него една пълна шепа, от пшеничното брашно на хлебния принос и от маслиненото му масло, и всичкия ливан, който е на хлебния принос, и да ги изгори на олтара за благоухание на умилостивение на ГОСПОДА, като негов спомен.
Числа 7:14
един тамянник от десет сикъла злато, пълен с тамян,
Числа 7:86
Дванадесет златни тамянника пълни с тамян; всеки тамянник беше от десет сикъла, според сикъла на светилището, всичкото злато на тамянниците беше сто и двадесет сикъла.
Псалми 45:8
На смирна и алое, и касия ухаят всичките Ти дрехи; от дворци от слонова кост Те радват струнни инструменти.
Малахия 1:11
Защото от изгрева на слънцето до залеза му името Ми ще бъде велико между народите и на всяко място ще се кади, ще се принася на името Ми, и то чист принос, защото името Ми ще бъде велико между народите, казва ГОСПОД на Войнствата.
Откровение 5:8
И когато взе книгата, четирите живи същества и двадесет и четиримата старейшини паднаха пред Агнето, като всеки държеше арфа и златни чаши, пълни с тамян, които са молитвите на светиите.