Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Битие 2:21-24
23
А човекът каза: Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарече жена, защото от мъжа беше взета.
24
Затова мъжът ще остави баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и те ще бъдат една плът.
21
Тогава ГОСПОД Бог даде на човека дълбок сън и той заспа; и взе едно от ребрата му и изпълни мястото му с плът.
22
И ГОСПОД Бог създаде жена от реброто, което взе от човека, и я доведе при човека.
Псалми 45:10
Слушай, дъще, внимавай и приклони ухото си: забрави и народа си, и бащиния си дом.
Марк 10:5-9
5
А Иисус им каза: Поради вашето коравосърдечие ви е написал той тази заповед;
6
но в началото на създанието Бог ги е направил мъжко и женско.
7
"Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си;
8
и двамата ще бъдат една плът"; така че не са вече двама, а една плът.
9
И така, онова, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва.
Ефесяни 5:31
?Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и двамата ще станат една плът.“
Битие 34:3
И душата му се привърза към Якововата дъщеря Дина и обикна момичето, и говори на момичето по сърцето му.
Второзаконие 4:4
Но вие, които се привързахте към ГОСПОДА, вашия Бог, всички сте живи днес.
Второзаконие 10:20
От ГОСПОДА, своя Бог, да се боиш, на Него да служиш, към Него да се привързваш и в Неговото Име да се кълнеш.
Второзаконие 11:22
Защото, ако усърдно спазвате целия този закон, който ви заповядвам да изпълнявате — да любите ГОСПОДА, вашия Бог, да ходите във всичките Му пътища и да се привързвате към Него —
1 Царе 18:1
А когато той свърши да говори със Саул, душата на Йонатан се свърза с душата на Давид и Йонатан го обикна като собствената си душа.
2 Царе 1:26
Скърбя за теб, брате мой, Йонатане! Ти ми беше много приятен; любовта ти към мен беше чудесна, превъзхождаше любовта на жените.
3 Царе 11:2
от народите, за които ГОСПОД беше казал на израилевите синове: Да не влизате между тях и те да не влизат между вас, защото непременно ще наклонят сърцето ви към боговете си. А Соломон се прилепи към тях с желание.
Псалми 63:8
Душата ми се прилепва към Теб, десницата Ти ме подкрепя.
Римляни 12:9
Любовта да бъде без лицемерие; отвращавайте се от злото и се дръжте здраво за доброто;
1 Коринтяни 6:16
Или не знаете, че който се сношава с блудница, е едно тяло с нея? Защото Той казва: "двамата ще бъдат една плът."
1 Коринтяни 7:2
Но за да се избягва блудството, нека всеки мъж да има своя собствена жена, и всяка жена да има свой собствен мъж.
1 Коринтяни 7:4
Жената няма власт над своето тяло, а мъжът; но също така и мъжът няма власт над своето тяло, а жената.