Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Матей 4:20-22
20
И те веднага оставиха мрежите и Го последваха.
21
И като отмина оттам, видя други двама братя – Яков Зеведеев и брат му Йоан – че кърпеха мрежите си в кораба с баща си Зеведей; и ги повика.
22
И те начаса оставиха кораба и баща си и Го последваха.
Матей 9:9
И като минаваше оттам, Иисус видя един човек на име Матей, който седеше в бирничеството, и му каза: Следвай Ме. И той стана и Го последва.
Второзаконие 33:9
който каза за баща си и за майка си: Не съм ги видял. — и не призна братята си и не знаеше синовете си; защото съблюдаваха словото Ти и опазиха Твоя завет.
Марк 1:17-20
17
И Иисус им каза: Елате след Мен, и Аз ще ви направя да станете ловци на хора.
18
И те веднага оставиха мрежите и Го последваха.
19
И като отмина малко, видя Яков Зеведеев и брат му Йоан, които също бяха в кораба си и кърпеха мрежите.
20
И веднага ги повика; и те оставиха баща си Зеведей в кораба с надничарите и отидоха след Него.
Марк 2:14
Като минаваше, видя Леви Алфеев, който седеше в бирничеството, и му каза: Следвай Ме. И той стана и Го последва.
Марк 10:28
Петър започна да Му говори: Ето, ние оставихме всичко и Те последвахме.
Лука 5:11
И като изтеглиха корабите на сушата, оставиха всичко и Го последваха.
Лука 5:27
След това Иисус излезе и видя един бирник на име Леви, че седеше в бирничеството, и му каза: Следвай Ме.
Лука 5:28
Той остави всичко, стана и Го последва.
Лука 14:33
И така, ако някой от вас не се отрече от всичко, което има, не може да бъде Мой ученик.
Лука 18:28
А Петър каза: Ето, ние оставихме всичко и Те последвахме.
Филипяни 3:8
А освен това всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо – познаването на моя Господ Христос Иисус, заради когото изгубих всичко и считам всичко за измет, за да придобия Христос
Матей 20:10-12
10
А като дойдоха първите, си мислеха, че ще получат повече, но и те получиха по един динарий.
11
И като го получиха, зароптаха против стопанина, като казаха:
12
Тези последните работиха само един час и пак си ги приравнил с нас, които понесохме теготата на деня и жегата!
Лука 15:29
А той в отговор каза на баща си: Ето, толкова години ти работя и никога не съм престъпил някоя твоя заповед, но на мен не си дал дори едно яре някога, за да се повеселя с приятелите си;
1 Коринтяни 1:29
за да не се похвали никое създание пред Бога.
1 Коринтяни 4:7
Защото, кой те прави да се отличаваш от другиго? И какво имаш, което да не си получил? Но ако си го получил, защо се хвалиш, като че не си го получил?