Марк 10:1
И стана оттам, и дойде в юдейските области и местата отвъд Йордан. И при Него пак се стече народ; и Той пак ги поучаваше според обичая Си.
Йоан 10:40
И отиде отвъд Йордан, на мястото, където Йоан по-преди кръщаваше, и остана там.