Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Битие 2:18
И ГОСПОД Бог каза: Не е добре човекът да бъде сам; ще му създам помощник, като негово съответствие.
Притчи 5:15-19
17
Нека бъдат само твои, а не и на чужди заедно с теб.
18
Да бъде благословен твоят извор и весели се с жената на младостта си —
19
любяща кошута и изящна сърна — нека нейните гърди те опиват по всяко време и винаги се възхищавай от нейната любов.
15
Пий вода от своята си щерна и която извира от твоя си кладенец.
16
Навън ще се изливат изворите ти, водните потоци — по улиците.
Притчи 18:22
Който е намерил добра жена, е намерил добро и е получил благоволение от ГОСПОДА.
Притчи 19:13
Безумен син е погибел за баща си и препирните на жена са неспирен капчук.
Притчи 19:14
Къща и богатство са наследство от бащите, но благоразумна жена е от ГОСПОДА.
Притчи 21:9
По-добре да живееш в ъгъл на тавана, отколкото в къща, споделена със свадлива жена.
Притчи 21:19
По-добре да живееш в пуста земя, отколкото със свадлива жена и досада.
1 Коринтяни 7:1
А относно това, което ми писахте: Добре е човек да не се докосва до жена.
1 Коринтяни 7:2
Но за да се избягва блудството, нека всеки мъж да има своя собствена жена, и всяка жена да има свой собствен мъж.
1 Коринтяни 7:8
А на неженените и вдовиците казвам: добро е за тях, ако си останат като мен.
1 Коринтяни 7:26-28
26
И така, поради настоящата неволя, ето какво мисля за добро: добре е за човека да остане така, както си е.
27
Вързан ли си за жена, не търси развързване. Отвързан ли си от жена, не търси жена.
28
Но ако все пак се ожениш, не съгрешаваш; и ако една девица се омъжи, не съгрешава. Но такива ще имат житейски скърби, а пък аз ви жаля.
1 Коринтяни 7:32-35
32
А аз желая вие да бъдете без грижи. Нежененият се грижи за това, което е Господно — как да угажда на Господа;
33
а жененият се грижи за това, което е световно — как да угажда на жена си.
34
Има разлика между жена и девица: неомъжената се грижи за това, което е Господно — да бъде свята и в тяло, и в дух; а омъжената се грижи за това, което е световно — как да угажда на мъжа си.
35
И това казвам за ваша собствена полза — не за да ви сложа оглавник, а заради благоприличието и за да постоянствате в Господа, без да се отвличате.
1 Коринтяни 7:39-35
1 Коринтяни 7:40-35
1 Тимотей 4:3
които забраняват жененето и заповядват въздържане от ястия, които Бог създаде, за да се приемат с благодарение от онези, които вярват и познават истината.
1 Тимотей 5:11-15
11
Но по-младите вдовици не приемай, защото, когато страстите им вземат връх над Христос, искат да се омъжват
12
и попадат под осъждане, защото са се отметнали от първото си обещание;
13
и освен това се научават да бъдат безделни, като ходят от къща на къща, и не само безделни, но и бъбриви, и да се занимават с празни работи, като говорят това, което не трябва да се говори.
14
По тази причина искам по-младите вдовици да се омъжват, да раждат деца, да управляват дом, да не дават никаква причина на противника да хули;
15
защото някои вече са се отклонили и отишли след Сатана.