2 Летописи 22:2
Охозия беше на четиридесет и две години, когато се възцари, и царува една година в Ерусалим. Името на майка му беше Готолия, дъщеря на Амрий.
2 Летописи 22:3
Той също ходи в пътищата на Ахавовия дом, защото майка му беше негова съветничка в безбожието.
Марк 6:24
А тя излезе и каза на майка си: Какво да поискам? И тя каза: Главата на Йоан Кръстител.
3 Царе 18:4
и когато Езавел избиваше ГОСПОДНИТЕ пророци, Авдия беше взел сто пророци и ги беше скрил, по петдесет в пещера, и ги хранеше с хляб и вода.
3 Царе 18:13
Не е ли съобщено на господаря ми какво направих, когато Езавел убиваше ГОСПОДНИТЕ пророци — че скрих сто души от ГОСПОДНИТЕ пророци, по петдесет в пещера, и ги храних с хляб и вода?
3 Царе 19:2
Тогава Езавел изпрати до Илия пратеник да каже: Така да ми направят боговете и така да прибавят, ако утре около това време не направя живота ти като живота на един от тях!
4 Царе 11:1
А Готолия, майката на Охозия, като видя, че синът й умря, стана и погуби цялото царско потомство.
Притчи 1:16
защото краката им тичат към зло и бързат да проливат кръв.
Притчи 29:10
Кръвожадните мъже мразят невинния, а праведните се грижат за живота му.
Числа 7:13
И приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла, един сребърен леген от седемдесет сикъла, според сикъла на светилището, и двете пълни с пшенично брашно, смесено с маслинено масло, за хлебен принос,
Числа 7:19
Принесе приноса си: едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла, един сребърен леген от седемдесет сикъла, според сикъла на светилището, и двете пълни с пшенично брашно, смесено с маслинено масло за хлебен принос,
Числа 7:84
Това беше приносът за освещаването на олтара от израилевите първенци в деня, когато беше помазан: дванадесет сребърни блюда, дванадесет сребърни легена, дванадесет златни тамянника.
Числа 7:85
Всяко сребърно блюдо беше от сто и тридесет сикъла, а всеки леген беше от седемдесет сикъла; всичкото сребро на съдовете беше две хиляди и четиристотин сикъла, според сикъла на светилището.
Езра 1:9
И ето броят им: тридесет златни легена, хиляда сребърни легена, двадесет и девет ножа,