Псалми 107:29
Обръща бурята в тишина и вълните им утихват.
Псалми 107:30
Тогава те се радват, защото се успокояват, и Той ги завежда в желаното им пристанище.
Марк 4:41
И голям страх ги обзе; и те си казаха един на друг: Кой ли е Този, че и вятърът и езерото Му се покоряват?
Марк 6:51
И влезе при тях в кораба и вятърът утихна. А те много се изумиха и учудиха в себе си,
Йоан 6:21
Тогава те с желание Го взеха в кораба и веднага корабът се намери при сушата, към която отиваха.