Матей 24:43
Но това да знаете, че ако домакинът знаеше по кое време щеше да дойде крадецът, щеше да бди и нямаше да остави да му подкопаят къщата.
Лука 12:38
И ако дойде на втора стража или на трета стража и ги намери така, блажени са онези слуги.
Йов 9:8
Той сам простира небесата и стъпва по височините на морето.
Псалми 93:3
Реки издигнаха, ГОСПОДИ, реки издигнаха гласа си, реки издигнаха вълните си.
Псалми 93:4
ГОСПОД във висините е по-силен от грохота на големи води, от мощните вълни на морето.
Псалми 104:3
който гради превъзвишените Си заселища във водите, който прави облаците Своя колесница, който се носи на крилете на вятъра,
Марк 6:48
И като ги видя, че се мъчат, като гребат с веслата, защото вятърът им беше насрещен, около четвъртата стража на нощта дойде при тях, като вървеше по езерото; и щеше да ги отмине.
Йоан 6:19
И когато бяха гребали около двадесет и пет или тридесет стадия, видяха Иисус да ходи по езерото и да се приближава към кораба; и се уплашиха.
Откровение 10:2
И в ръката си държеше отворена книжка. И той сложи десния си крак на морето, а левия – на земята
Откровение 10:5
И ангелът, когото видях да стои на морето и на земята, издигна дясната си ръка към небето
Откровение 10:8
И гласът, който чух от небето, пак заговори с мен и каза: Иди, вземи отворената книжка, която е в ръката на ангела, който стои на морето и на земята.