Марк 6:45
И веднага накара учениците Си да влязат в кораба и да отидат преди Него на отвъдната страна към Витсаида, докато Той разпусне множеството.
Матей 13:36
Тогава Той остави множеството и дойде вкъщи. И учениците Му се приближиха до Него и казаха: Обясни ни притчата за плевелите на нивата.
Матей 15:39
И като разпусна множествата, влезе в кораба и дойде в областта на Магадан.