Матей 15:35
Тогава заповяда на множествата да насядат на земята.
Марк 6:39
И им заповяда да насядат всички на групи по зелената трева.
Марк 8:6
Тогава Той заповяда на множеството да насядат на земята; и като взе седемте хляба, благодари, разчупи и даде на учениците Си, за да ги сложат. И те ги сложиха пред множеството.
Лука 9:14
Защото имаше около пет хиляди мъже. И каза на учениците Си: Накарайте ги да насядат на групи по петдесет души.
Йоан 6:10
Иисус каза: Накарайте хората да насядат. А на това място имаше много трева. И така, насядаха около пет хиляди мъже на брой.
Марк 6:41
И като взе петте хляба и двете риби, Иисус погледна към небето и благослови. После разчупи хлябовете и даваше на учениците да ги слагат пред тях; и двете риби раздели на всичките.
Марк 7:34
и като погледна към небето, въздъхна и му каза: Еффата, тоест: Отворй се.
Лука 9:16
А Той взе петте хляба и двете риби и погледна към небето, и ги благослови; и като ги разчупи, даде на учениците да сложат пред множеството.
Йоан 11:41
Тогава те махнаха камъка. А Иисус повдигна очи нагоре и каза: Отче, благодаря Ти, че Ме послуша.
Матей 15:36
И като взе седемте хляба и рибите, благодари и разчупи, и даде на учениците, а учениците – на множествата.
Матей 26:26
И когато ядяха, Иисус взе хляб, благослови и го разчупи, и като го даваше на учениците, каза: Вземете, яжте: това е Моето тяло.
Матей 26:27
Взе и чашата и като благодари, даде им я и каза: Пийте от нея всички!
1 Царе 9:13
Веднага щом влезете в града, ще го намерите, преди да се изкачи на високото място да яде. Защото народът не яде, докато той не дойде, понеже той благославя жертвата и след това поканените ядат. И така, изкачете се сега, защото точно днес ще го намерите.
Марк 8:6
Тогава Той заповяда на множеството да насядат на земята; и като взе седемте хляба, благодари, разчупи и даде на учениците Си, за да ги сложат. И те ги сложиха пред множеството.
Марк 14:22
И когато ядяха, Иисус взе хляб и като благослови, разчупи, даде им и каза: Вземете, (яжте;) това е Моето тяло.
Марк 14:23
Взе и чашата, благодари и им даде; и те всички пиха от нея.
Лука 22:19
И взе хляб и като благодари, разчупи го, даде им и каза: Това е Моето тяло, което за вас се дава; това правете за Мое възпоменание.
Лука 24:30
И когато седеше с тях на трапезата, взе хляба, благослови, разчупи и им го даде.
Йоан 6:11
Иисус взе хлябовете и като благодари, ги раздаде на учениците, а учениците на седналите; също така и от рибите, колкото искаха.
Йоан 6:23
обаче други лодки бяха дошли от Тивериада близо до мястото, където бяха яли хляба, след като Господ беше благодарил;
Деяния 27:35
И като каза това, взе хляб, благодари на Бога пред всички, разчупи и започна да яде.
Римляни 14:6
Който пази деня, за Господа го пази, (а който не пази деня, за Господа не го пази). Който яде, за Господа яде, защото благодари на Бога, и който не яде, за Господа не яде, и благодари на Бога.
1 Коринтяни 10:16
Чашата на благословението, която ние благославяме, не е ли участие в Христовата кръв? Хлябът, който разчупваме, не е ли участие в Христовото тяло?
1 Коринтяни 10:31
И така, ядете ли, пиете ли, или вършите нещо друго, всичко вършете за Божията слава.
1 Коринтяни 11:24
и като благодари, разчупи и каза: Това е Моето тяло, което е (разчупено) за вас; това правете за Мое възпоменание.
Колосяни 3:17
И каквото и да вършите със слово или дело, вършете всичко в Името на Господ Иисус, като благодарите чрез Него на Бог и Отец.
1 Тимотей 4:4
Защото всичко създадено от Бога е добро и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение,
1 Тимотей 4:5
понеже се освещава чрез Божието слово и молитва.