4 Царе 4:42-44
44
Тогава той сложи пред тях и ядоха, и остана излишък, според словото на ГОСПОДА.
43
А слугата му каза: Как да сложа това пред сто души? А той каза: Дай на хората да ядат, защото така казва ГОСПОД: Ще ядат и ще остане излишък.
42
И дойде един човек от Ваалсалиса и донесе на Божия човек хляб от първите плодове, двадесет ечемични хляба и пресни житни класове в торбата си. И той каза: Дай на хората да ядат.
Йов 31:16
Ако съм отказал желанието на бедните и съм направил да угаснат очите на вдовицата,
Йов 31:17
или съм изял сам залъка си, без сирачето от него да е яло —
Притчи 11:24
Един разпръсва, но изобилства повече, а друг пести без мярка, но пак достига до оскъдност.
Еклесиаст 11:2
Дай дял на седмина и още на осмина, защото не знаеш какво зло ще бъде на земята.
Лука 3:11
А той в отговор им каза: Който има две ризи, нека даде на този, който няма; и който има храна, нека прави същото.
Йоан 13:29
Защото някои мислеха, понеже Юда държеше касата, че Иисус му казва: Купи, каквото ни трябва за празника, или че трябва да даде нещо на бедните.
2 Коринтяни 8:2
че макар и в голямо скръбно изпитание, пак изобилната им радост и дълбоката им беднотия направиха да преизобилства богатството на тяхната щедрост.
2 Коринтяни 8:3
Защото свидетелствам, че те дадоха доброволно според възможностите си и дори над възможностите си,
2 Коринтяни 9:7
Всеки да дава, както е решил в сърцето си, не с неохота и не от принуждение; защото Бог люби онзи, който дава на драго сърце.
2 Коринтяни 9:8
А Бог е силен да преумножи върху вас всякаква благодат, така че, като имате винаги и във всичко достатъчно във всяко отношение, да изобилствате във всяко добро дело,