Матей 27:58-61
58
Той дойде при Пилат и поиска тялото на Иисус. Тогава Пилат заповяда да му се даде.
59
Йосиф, като взе тялото, Го обви с чиста плащаница
60
и Го положи в своя нов гроб, който беше изсякъл в скалата; и търколи голям камък на входа на гроба и си отиде.
61
А там бяха Мария Магдалена и другата Мария, които седяха срещу гроба.
Деяния 8:2
А благочестиви хора погребаха Стефан и много го оплакваха.