Битие 49:7
Проклет гневът им, защото беше свиреп, и яростта им, защото беше жестока! Ще ги разделя в Яков и ще ги разпръсна в Израил.
Притчи 27:4
Яростта е жестока и гневът — наводнение, но кой може да устои пред ревността?
Притчи 29:10
Кръвожадните мъже мразят невинния, а праведните се грижат за живота му.
Еремия 22:17
А твоите очи и твоето сърце не са насочени към нищо друго освен към печалбата ти и към проливане на невинна кръв, и към вършене на насилие и потисничество.
Езекил 16:3
И кажи: Така казва Господ БОГ на ерусалимската дъщеря: Произходът ти и рождението ти е от ханаанската земя; баща ти беше амореец, а майка ти — хетейка.
Езекил 16:4
А при раждането ти, в деня, когато си се родила, пъпът ти не е бил отрязан и не си била изкъпана във вода, за да се очистиш, и не си била натрита със сол, и не си била повита в пелени.
Езекил 19:2
И кажи: Каква лъвица беше майка ти! Лежеше между лъвовете, отгледа лъвчетата си сред млади лъвове.
Езекил 19:3
Тя отхрани едно от лъвчетата си, то стана млад лъв и се научи да лови плячка, ядеше хора.
Езекил 35:6
затова — жив съм Аз, заявява Господ БОГ — ще те направя кръв и кръв ще те преследва; понеже не намрази кръвта, кръв ще те преследва.
Откровение 16:6
понеже те проляха кръвта на светиите и на пророците, Ти си им дал да пият кръв; защото те заслужават това.
Откровение 17:6
И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Иисусовите свидетели; и като я видях, се зачудих твърде много.